Βρίσκω εταίρους

Οι πλατφόρμες αποτελούν σημαντικό διαδικτυακό εργαλείο αναζήτησης εταίρων για την συμμετοχή σε ευρωπαϊκά σχέδια κινητικότητας, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους οργανισμούς ή τους φορείς.

Η αναζήτηση εταίρων γίνεται κυρίως από οργανισμούς ή φορείς του τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Μερικές από τις πλατφόρμες αναζήτησης εταίρων είναι οι εξής:

  • Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σχολικής Εκπαίδευσης (ESEP) : Οι ενδιαφερόμενοι καταχωρούν τα στοιχεία τους στην πλατφόρμα, ώστε να αναρτούν ανακοινώσεις για την αναζήτηση εταίρων ή να αναζητούν οι ίδιοι ανακοινώσεις που έχουν πραγματοποιήσει άλλοι οργανισμοί.
  • Η πλατφόρμα eTwinning , η οποία φιλοξενείται στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σχολικής Εκπαίδευσης (ESEP), απευθύνεται σε σχολεία, εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό, που έχουν λάβει άδεια από τους Εθνικούς Οργανισμούς Υποστήριξης (ΕΟΥ), και οι οποίοι συνεργάζονται με σχολεία από διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες για να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Μερικές από τις δραστηριότητες που μπορούν να λάβουν μέρος οι ενδιαφερόμενοι είναι:
    • στην υλοποίηση σχεδίων με άλλα σχολεία και αίθουσες διδασκαλίας,
    • συζητήσεις με συναδέλφους και ανάπτυξη της επαγγελματικής δικτύωσης,
    • συμμετοχή σε ποικίλες ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης (μέσω διαδικτύου και διά ζώσης).
  • H ηλεκτρονική πλατφόρμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα (EPALE ) απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ΕΕΚ, εκπαιδευτές και ενδοϋπηρεσιακούς εκπαιδευτές, ώστε να συνεργάζονται και να ενημερώνονται σχετικά με τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Η EPALE ασχολείται με όλες τις μορφές της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των ενηλίκων, τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης μάθησης που παρέχεται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης και υποστηρίζει το πρόγραμμα ERASMUS+.
Μετάβαση στο περιεχόμενο