Εργαλεία για την Υποστήριξη της Ένταξης και της Πολυμορφίας

Το Πρόγραμμα προβλέπει μια σειρά από εργαλεία για την ενίσχυση της συμμετοχής των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες. Πέραν της επιπλέον χρηματοδότησης για την υποστήριξη συμμετοχής που αφορά τους οργανισμούς που μετέχουν στο Πρόγραμμα και τους ίδιους τους μετακινούμενους δύναται να γίνει χρήση ευέλικτων μορφών κινητικότητας με μικρότερη διάρκεια, όπως επίσης και να πραγματοποιηθούν προπαρασκευαστικές επισκέψεις για την καλύτερη οργάνωση της περιόδου κινητικότητας.

Τα εργαλεία για την Βασική Δράση 1 είναι τα ακόλουθα:

Για την Βασική Δράση 2 ισχύουν τα εξής:

Στη Βασική Δράση 2 (Συμπράξεις Συνεργασίας και Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας) οι φορείς θα πρέπει να έχουν προβλέψει στο στάδιο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης τη μετακίνηση ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση των ατόμων αυτών τα lump sum ποσά που έχουν λάβει για το σχέδιο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο