Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σχολικής Εκπαίδευσης

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σχολικής Εκπαίδευσης (ESEP)

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σχολικής Εκπαίδευσης (ESEP) αποτελεί σημείο συνάντησης για όσους απασχολούνται στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης (π.χ. σχολικό προσωπικό, ερευνητές, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, κλπ.).

Οι ενδιαφερόμενοι, μέσω της πλατφόρμας, μπορούν να αναζητήσουν ειδήσεις, συνεντεύξεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις, παραδείγματα πρακτικής, κύκλους μαθημάτων και να βρουν εταίρους για σχέδια Erasmus+.

Μετάβαση στο περιεχόμενο