Οδηγός προβολής σχεδίου

Οδηγός Επικοινωνίας και προβολής σχεδίου Erasmus+ 2021-2027

Στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων και των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κρίνεται απαραίτητο οι δικαιούχοι χρηματοδότησης Erasmus+ να ακολουθούν τους κανόνες προβολής του Προγράμματος.

Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον Οδηγό Επικοινωνίας που θα βοηθήσει τους δικαιούχους στην προβολή και επικοινωνία του σχεδίου τους, αλλά και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους.

Ο Οδηγός Επικοινωνίας αποτελείται από πέντε (5) ενότητες οργανωμένες σε χρονολογικά βήματα.

Κάθε βήμα εξηγείται σύμφωνα με τη μεθοδολογία «τι, γιατί, πώς», η οποία στοχεύει να αναδείξει όλες τις λεπτομέρειες των ενεργειών που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία των σχεδίων Erasmus+.

Κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας επικοινωνίας του Προγράμματος είναι ότι «όλα αρχίζουν εδώ» (It all starts here), με την έννοια ότι η συμμετοχή στο Πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει αρχή για νέες ευκαιρίες, όποια κι αν είναι αυτά, σε συνδυασμό με το υπάρχον μότο «Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές». H γλώσσα που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους προτείνεται να είναι απλή, κατανοητή σε όλους.

Συνιστάται ιδιαιτέρως η τήρηση της αρχής της πολυμορφίας στις ιστορίες που προβάλλονται, ώστε να προωθείται η συμμετοχή ατόμων με διαφορετικό προφίλ, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες με σκοπό να λειτουργήσουν ως θετικό παράδειγμα ενίσχυσης της συμμετοχής αυτών των ομάδων στο Πρόγραμμα.  Προσοχή, για ανήλικα άτομα απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των γονέων /κηδεμόνων.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε εδώ το προωθητικό υλικό της καμπάνιας του Προγράμματος Erasmus+  εδώ τον Οδηγό Επικοινωνίας σχεδίων Erasmus+ .

Χρήση λογότυπων για δικαιούχους σχεδίων:

Οι δικαιούχοι χρηματοδότησης Erasmus+ είναι απαραίτητο στα σχέδια που υλοποιούν να συμπεριλάβουν τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναφέρουν την υποστήριξη που έχουν λάβει.

Ανάλογα με τις ανάγκες της επικοινωνίας και προβολής του σχεδίου, η μορφή των λογότυπων του Προγράμματος Erasmus+ μπορεί να είναι :

  • Με λευκό ή διάφανο φόντο

Για την επίτευξη μεγαλύτερης προβολής και διάδοσης του προγράμματος Erasmus+ και των σχεδίων, που υλοποιεί ένας δικαιούχος, σας προτείνουμε να κάνετε αναφορά στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ ΙΚΥ.

Έτσι, μπορούμε στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ ΙΚΥ να εντοπίζουμε εύκολα τα σχέδια και τις δράσεις, που υλοποιούνται από κάθε φορέα, αλλά και να τα προβάλλουμε μέσα από τις σελίδες του οργανισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής μας.

Τα στοιχεία, που οι δικαιούχοι μπορούν να συμπεριλάβουν σε οποιαδήποτε υλικό δημιουργήσουν για τις ανάγκες προβολής του σχεδίου τους και μόνο (π.χ. ιστοσελίδες, σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προωθητικό υλικό), είναι:

  • το λογότυπο της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού Erasmus+ ΙΚΥ
  • τον σύνδεσμο για τον διαδικτυακό τόπο της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού Erasmus+ ΙΚΥ
  • Αναφορά με επισήμανση (@όνομα οργανισμού) στις σελίδες της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού Erasmus+ ΙΚΥ
  • Τα hashtag, #ErasmusPlusIKY, #ErasmusPlusGreece, #ErasmusPlus και #ΣυνεχίζουμεErasmus, που έχουμε δημιουργήσει στην Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ ΙΚΥ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση email:  social@iky.gr.

Αποποίηση ευθυνών

Οι δικαιούχοι χρηματοδότησης Erasmus+ είναι απαραίτητο σε κάθε δημοσίευση ή μελέτη που κάνουν, να περιλαμβάνουν κείμενο που να αναφέρουν:

α) ότι απηχεί αποκλειστικά τις απόψεις του συντάκτη, και

β) ότι η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει

Ειδικότερα, το κείμενο αποποίησης ευθυνών που περιλαμβάνεται σε κάθε υλικό που δημιουργείται με χρηματοδότηση από το Erasmus+, είναι:

Κείμενο στα Ελληνικά:

“Η παρούσα δημοσίευση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+. Οποιαδήποτε πληροφορία ή απόψεις εκτίθενται σε αυτή την δημοσίευση είναι αποκλειστική ευθύνη του συγγραφέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ ΙΚΥ ουδεμία ευθύνη φέρουν για την οποιαδήποτε χρήση και αναδημοσίευση των πληροφοριών του.

Κείμενο στα Αγγλικά:

This publication has been developed with the financial support from the European Commission in the framework of Erasmus+ programme. The information and views set out in this publication are those of the authors. The European Commission and the Hellenic National agency may not be held responsible for the use, which may be made of the information contained herein.

Μετάβαση στο περιεχόμενο