Οδηγός του προγράμματος Erasmus+

Δημοσιεύτηκε η αγγλική και η ελληνική έκδοση του Οδηγού του προγράμματος Erasmus+ 2024 (EN/EL Έκδοση 1: 28-11-2023)

separator.png

Δημοσιεύτηκε ενημερωμένη έκδοση του Οδηγού του προγράμματος Erasmus+ 2023 (EN/ version 3, 04-04-2023) στα αγγλικά τον οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Οι αλλαγές σε αυτόν σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση (EN Version 2, 21-12-2022) δημοσιεύονται εδώ.

separator.png

Δημοσιεύτηκε ενημερωμένη έκδοση του Οδηγού του προγράμματος Erasmus+ 2023 (EN/ version 2, 21-12-2022) στα αγγλικά τον οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ

Οι αλλαγές σε αυτόν σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση (EN Version 1, 23-11-2022) δημοσιεύονται εδώ

separator.png

Δημοσιεύτηκε η αγγλική και η ελληνική έκδοση του Οδηγού του προγράμματος Erasmus+ 2023  (EN/EL Έκδοση 1: 23-11-2022)
separator.png

Δημοσιεύτηκε ενημερωμένη έκδοση του Οδηγού του προγράμματος Erasmus+ 2022 (EN/ΕL version 2, 26-01-2022) στα αγγλικά τον οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ  και στα ελληνικά τον οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ

Οι αλλαγές σε αυτόν σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση (EN Version 1, 24-11-2021) δημοσιεύονται  εδώ

separator.png

Μετάβαση στο περιεχόμενο