Προηγούμενα Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ.

1951 έως 1952

Πρόεδρος: Γεώργιος Βεντήρης

Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Φωκάς

1953 έως 1954

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος

Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Φωκάς

1955 έως 1966

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος

Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Νικολόπουλος

1967

Πρόεδρος: Ιωάννης Τρικκαλινός

Αντιπρόεδρος: Σπυρίδων Μαρινάτος

1968

Πρόεδρος: Σπυρίδων Μαρινάτος

Αντιπρόεδρος: Διονύσιος Ζακυθηνός

1969 έως 1973

Πρόεδρος: Μιχαήλ Ξένος

Αντιπρόεδρος: Στυλιανός Κορρές

1974

Πρόεδρος: Ιωάννης Αναστασιάδης

Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Παπαντωνίου

1975

Πρόεδρος: Ιωάννης Αναστασιάδης

Αντιπρόεδρος: Ευ. Θεοδώρου

1976 έως 1977

Πρόεδρος: Λυσ. Μαυρίδης

Αντιπρόεδρος: Ευ. Θεοδώρου

1978 έως 1979

Πρόεδρος: Γεώργιος Μητσόπουλος

Αντιπρόεδρος: Ευ. Θεοδώρου

1980

Πρόεδρος: Γεώργιος Μητσόπουλος

Αντιπρόεδρος: Γρ. Σκαλκέας

1981

Πρόεδρος: Γεώργιος Μητσόπουλος

Αντιπρόεδρος: Λ. Χουσιάδας

1981 έως 1982

Πρόεδρος: Φ. Κακριδής

Αντιπρόεδρος: Δ. Βλάχος

1983

Πρόεδρος: Δ. Βλάχος

Αντιπρόεδρος: Ν. Παπαντωνίου

1984 έως 1985

Πρόεδρος: Δ. Βλάχος

Αντιπρόεδρος: Α. Καρακατσάνης

1986 έως 1988

Πρόεδρος: Γεώργιος Χρήστου

Αντιπρόεδρος: Αριστοτέλης Ράπτης

2001 έως 2004

Πρόεδρος: Διονύσιος Σπινέλλης

Αντιπρόεδρος: Λουδοβίκος Βασενχόφεν

1989

Πρόεδρος: Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κόλλιας

1990 έως 1991

Πρόεδρος: Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου

Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Κλαμαρής

1992 έως 1993

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Κεραμεύς

Αντιπρόεδρος: Π. Χριστοδουλίδης

1992 έως 1993

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Κεραμεύς

Αντιπρόεδρος: Π. Χριστοδουλίδης

1994 έως 2000

Πρόεδρος: Διονύσιος Σπινέλλης

Αντιπρόεδρος: Στέλλα Γεωργαλά Πριόβολου

2001 έως 2004

Πρόεδρος: Διονύσιος Σπινέλλης

Αντιπρόεδρος: Λουδοβίκος Βασενχόφεν

2004 έως 2008

Πρόεδρος: Ολυμπία Γκίμπα Τζιαμπίρη

Αντιπρόεδρος: Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης

2008 έως 2010

Πρόεδρος: Ολυμπία Γκίμπα Τζιαμπίρη

Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

2010

Πρόεδρος: Νικόλαος Δεμερτζής

Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Νικόλης

2011 έως 2012

Πρόεδρος: Νικόλαος Δεμερτζής

Αντιπρόεδρος: Ευτυχία Μπέκου Μπαλτά

2011 έως 2012

Πρόεδρος: Νικόλαος Δεμερτζής

Αντιπρόεδρος: Ευτυχία Μπέκου Μπαλτά

2012 έως 2013

Πρόεδρος: Νικόλαος Δεμερτζής

Αντιπρόεδρος: Ευθυμία Μπάσδρα

2013 έως 2016

Πρόεδρος: Ευθυμία Μπάσδρα

Αντιπρόεδρος: Ειρήνη Χειλά

2016 έως 2020

Πρόεδρος: Αθανασίου Κυριάκος

Αντιπρόεδρος: Κολίσης Φραγκίσκος

1951 έως 1952

Πρόεδρος: Γεώργιος Βεντήρης

Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Φωκάς

 

1953 έως 1954

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος

Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Φωκάς

 

 

1955 έως 1966

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος

Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Νικολόπουλος

 

1967

Πρόεδρος: Ιωάννης Τρικκαλινός

Αντιπρόεδρος: Σπυρίδων Μαρινάτος

 

1968

Πρόεδρος: Σπυρίδων Μαρινάτος

Αντιπρόεδρος: Διονύσιος Ζακυθηνός

 

1969 έως 1973

Πρόεδρος: Μιχαήλ Ξένος

Αντιπρόεδρος: Στυλιανός Κορρές

 

1974

Πρόεδρος: Ιωάννης Αναστασιάδης

Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Παπαντωνίου

 

1975

Πρόεδρος: Ιωάννης Αναστασιάδης

Αντιπρόεδρος: Ευ. Θεοδώρου

 

1976 έως 1977

Πρόεδρος: Λυσ. Μαυρίδης

Αντιπρόεδρος: Ευ. Θεοδώρου

 

1978 έως 1979

Πρόεδρος: Γεώργιος Μητσόπουλος

Αντιπρόεδρος: Ευ. Θεοδώρου

 

1980

Πρόεδρος: Γεώργιος Μητσόπουλος

Αντιπρόεδρος: Γρ. Σκαλκέας

 

1981

Πρόεδρος: Γεώργιος Μητσόπουλος

Αντιπρόεδρος: Λ. Χουσιάδας

 

1981 έως 1982

Πρόεδρος: Φ. Κακριδής

Αντιπρόεδρος: Δ. Βλάχος

 

1983

Πρόεδρος: Δ. Βλάχος

Αντιπρόεδρος: Ν. Παπαντωνίου

 

1984 έως 1985

Πρόεδρος: Δ. Βλάχος

Αντιπρόεδρος: Α. Καρακατσάνης

 

1986 έως 1988

Πρόεδρος: Γεώργιος Χρήστου

Αντιπρόεδρος: Αριστοτέλης Ράπτης

 

1989

Πρόεδρος: Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κόλλιας

 

1990 έως 1991

Πρόεδρος: Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου

Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Κλαμαρής

 

1992 έως 1993

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Κεραμεύς

Αντιπρόεδρος: Π. Χριστοδουλίδης

 

1994 έως 2000

Πρόεδρος: Διονύσιος Σπινέλλης

Αντιπρόεδρος: Στέλλα Γεωργαλά Πριόβολου

 

2001 έως 2004

Πρόεδρος: Διονύσιος Σπινέλλης

Αντιπρόεδρος: Λουδοβίκος Βασενχόφεν

 

2004 έως 2008

Πρόεδρος: Ολυμπία Γκίμπα Τζιαμπίρη

Αντιπρόεδρος: Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης

 

2008 έως 2010

Πρόεδρος: Ολυμπία Γκίμπα Τζιαμπίρη

Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

 

2010

Πρόεδρος: Νικόλαος Δεμερτζής

Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Νικόλης

 

2011 έως 2012

Πρόεδρος: Νικόλαος Δεμερτζής

Αντιπρόεδρος: Ευτυχία Μπέκου Μπαλτά

 

2012 έως 2013

Πρόεδρος: Νικόλαος Δεμερτζής

Αντιπρόεδρος: Ευθυμία Μπάσδρα

 

2013 έως 2016

Πρόεδρος: Ευθυμία Μπάσδρα

Αντιπρόεδρος: Ειρήνη Χειλά

 

2016 έως 2020

Πρόεδρος: Αθανασίου Κυριάκος

Αντιπρόεδρος: Κολίσης Φραγκίσκος

Μετάβαση στο περιεχόμενο