Συμπληρωματική Ανακοίνωση ΕΜ

Ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας: Πρόσκληση Υποβολής προτάσεων Erasmus+ 2024 για τους Τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Αναρτήθηκε η Συμπληρωματική Ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού Erasmus+/IKY για τους Τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων όσον αφορά στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων του νέου Προγράμματος Erasmus+ για το 2024.

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης, το επιλέξιμο μη διδακτικό προσωπικό περιλαμβάνει το προσωπικό που εργάζεται στη σχολική εκπαίδευση, είτε σε σχολεία (βοηθοί εκπαιδευτικών, παιδαγωγικοί σύμβουλοι, ψυχολόγοι κ.λπ.) ή σε άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στη σχολική εκπαίδευση (π.χ. σχολικοί επιθεωρητές, σύμβουλοι, συντονιστές πολιτικής που είναι υπεύθυνοι για σχολική εκπαίδευση κ.λπ.).

Για να υποβάλει αίτηση ένας οργανισμός θα πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα που εξηγούνται αναλυτικά για τη Βασική Δράση 1 (Κινητικότητα) εδώ και για τη Βασική Δράση 2 (Συμπράξεις για συνεργασία) εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό του Erasmus+ για το 2024.

Η καταληκτική ημερομηνία για τη Βασική Δράση 1 στους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης και της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι η 20η Φεβρουαρίου 2024 (13:00 ώρα Ελλάδος).

Για τον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων οι καταληκτικές ημερομηνίες είναι οι εξής:

Α’ γύρος: 20η Φεβρουαρίου 2024, 13:00 ώρα Ελλάδος

Β’ γύρος: 1η Οκτωβρίου 2024, 13:00 ώρα Ελλάδος

• Ειδικά για τις Μικρής κλίμακας συμπράξεις (Small-scale Partnerships) :
Α’ κύκλος επιλογής: 5 Μαρτίου 2024, 13:00 ώρα Ελλάδος
Β’ κύκλος επιλογής: 1 Οκτωβρίου 2024, 13:00 ώρα Ελλάδος

• Για τις αιτήσεις διαπίστευσης στους τομείς της Σχολικής, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Οκτωβρίου 2024 (13:00 ώρα Ελλάδος).
Σχετικά με τις Κεντρικές Δράσεις, για τις οποίες οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στην EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την αντίστοιχη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο