Υποτροφίες Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας

Πρόγραμμα Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας για την χορήγηση υποτροφιών βραχείας διάρκειας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και το British Council Ελλάδας, με την συνδρομή τής Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, υλοποιούν πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας (τεσσάρων εβδομάδων), με προορισμό πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, με δικαιούχους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες διδάκτορες ελληνικών πανεπιστημίων.

Σκοπός τού προγράμματος είναι να ενθαρρύνει την κινητικότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και υποψηφίων διδακτόρων ελληνικών Α.Ε.Ι. προς τα βρετανικά πανεπιστήμια, για την ενίσχυση της επιστημονικής και εκπαιδευτικής τους επάρκειας, την διεύρυνση της ερευνητικής τους δραστηριότητας αλλά και την δημιουργία προοπτικών συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών και βρετανικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Πρόγραμμα υποτροφιών Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας – 3ος Κύκλος – Ακαδημαϊκού Έτος 2023-2024

Πρόγραμμα υποτροφιών Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας – 2oς Κύκλος – Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Πρόγραμμα υποτροφιών Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο