Πρόγραμμα προώθησης των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας IKYDA 2022

Διαβάστε στα συνημμένα αρχεία την Προκήρυξη και τα Αποτελέσματα για το Πρόγραμμα Προώθησης των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας – Γερμανίας IKYDA 2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο