Οι Υποτροφίες από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Φανής Σαριγιάννη» αφορούν σπουδές για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό στον τομέα των Γεωπονικών Επιστημών, αποκλειστικά στην ειδίκευση «Φυτοπαθολογία».

Προγράμματα προγενέστερων ετών

πρόγραμμα ακαδ. έτους 2023-2024 

πρόγραμμα ακαδ. έτους 2022-2023 

πρόγραμμα ακαδ. έτους 2019-2020 

Μετάβαση στο περιεχόμενο