10-07-2023

Πρόγραμμα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) σε συνεργασία με το Fulbright Greece για την χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας σε Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών Α.Ε.Ι. και σε Αμερικανούς υποψήφιους διδάκτορες Πανεπιστημίων των ΗΠΑ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και το Ίδρυμα Fulbright Greece υλοποιούν ένα πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών κινητικότητας στις Η.Π.Α. με δικαιούχους Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες οι οποίοι εκπονούν έρευνα σε ελληνικά Α.Ε.Ι.
Σκοπός του Προγράμματος είναι η υποστήριξη και η ενίσχυση της κινητικότητας επιστημόνων και ερευνητών μεταξύ της Ελλάδας και των Η.Π.Α. καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας των ελληνικών και των αμερικανικών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων.
To 2023 θα χορηγηθούν πέντε (5) υποτροφίες εξάμηνης διάρκειας, με δυνατότητα μετακίνησης κατά το διάστημα από 1 Οκτωβρίου 2023 έως 31 Μαΐου 2024.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 θα χορηγηθούν  τέσσερις  (4) υποτροφίες  σε Αμερικανούς υποψήφιους διδάκτορες εγγεγραμμένους σε αναγνωρισμένα αμερικανικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι, στο πλαίσιο της εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής, θα πραγματοποιήσουν κινητικότητα για έρευνα σε ελληνικά Α.Ε.Ι. ή ερευνητικούς φορείς/οργανισμούς στην Ελλάδα διάρκειας έξι (6) μηνών. Οι υποτροφίες αφορούν όλα τα επιστημονικά πεδία και καλύπτουν τη δαπάνη μετάβασης στην Ελλάδα και επιστροφής στην Αμερική, δαπάνες πρώτης εγκατάστασης, μηνιαία τροφεία και δαπάνες για την αγορά τυχόν απαιτούμενων αναλώσιμων.
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους Αμερικανούς υποψήφιους είναι σε εξέλιξη με καταληκτική ημερομηνία την 10η Οκτωβρίου 2023. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται μέσω του συνδέσμου Fulbright Greece – Fulbright-IKY Ph.D. Research Award.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο