Πρόγραμμα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) σε συνεργασία με το Fulbright Greece για την χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας σε Αμερικανούς υποψήφιους διδάκτορες Πανεπιστημίων των ΗΠΑ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και το Ίδρυμα Fulbright Greece υλοποιούν πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών κινητικότητας  στην Ελλάδα με δικαιούχους Αμερικανούς υποψήφιους διδάκτορες.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η υποστήριξη και η ενίσχυση της κινητικότητας επιστημόνων και ερευνητών μεταξύ της Ελλάδας και των Η.Π.Α. καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας των ελληνικών και των αμερικανικών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 θα χορηγηθούν έως  τέσσερις  (4) υποτροφίες  σε Αμερικανούς υποψήφιους διδάκτορες εγγεγραμμένους σε αναγνωρισμένα αμερικανικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι, στο πλαίσιο της εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής, θα πραγματοποιήσουν κινητικότητα για έρευνα σε ελληνικά Α.Ε.Ι. ή ερευνητικούς φορείς/οργανισμούς στην Ελλάδα διάρκειας έξι (6) μηνών. Οι υποτροφίες αφορούν όλα τα επιστημονικά πεδία και καλύπτουν τη δαπάνη μετάβασης στην Ελλάδα και επιστροφής στην Αμερική, δαπάνες πρώτης εγκατάστασης, μηνιαία τροφεία και δαπάνες για την αγορά τυχόν απαιτούμενων αναλώσιμων.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται και μέσω του συνδέσμου Fulbright Greece – Fulbright-IKY Ph.D. Research Award.

Μετάβαση στο περιεχόμενο