Πρόγραμμα υποτροφιών Ι.Κ.Υ. – FULBRIGHT

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και το Ίδρυμα Fulbright Greece υλοποιούν από κοινού δύο προγράμματα υποτροφιών, και συγκεκριμένα:

α) πρόγραμμα υποτροφιών διάρκειας έξι μηνών, για Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες ήδη εγγεγραμμένους σε ελληνικά Α.Ε.Ι., προκειμένου να διεξάγουν σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα των Η.Π.Α.,  και

β) πρόγραμμα υποτροφιών διάρκειας τεσσάρων μηνών, για Αμερικανούς υποψήφιους διδάκτορες εγγεγραμμένους σε πανεπιστήμια των Η.Π.Α., προκειμένου να διεξάγουν έρευνα σε ελληνικά Α.Ε.Ι.,

με σκοπό την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ του Ι.Κ.Υ. και του Ιδρύματος Fulbright Greece, για την προώθηση της κινητικότητας των επιστημόνων/ερευνητών Ελλάδας και Η.Π.Α.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο αυτής της σύμπραξής, χορηγεί και καλύπτει αποκλειστικώς οικονομικά πέντε υποτροφίες σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες και τέσσερις (4) υποτροφίες σε Αμερικανούς υποψηφίους διδάκτορες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο