Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, σε εφαρμογή της με αριθμ. 91811/Ζ1/22-7-2022 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ αρ.3983/B’/27-7-2022), υλοποιεί από το ακαδ. έτος 2022-2023 πρόγραμμα χορήγησης δύο (2) υποτροφιών τετραετούς διάρκειας, ύψους 1.000,00 ευρώ μηνιαίως, που χρηματοδοτούνται από την ΕΥΔΑΠ και αφορούν υποψήφιους/υποψήφιες που εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή σε ελληνικά ΑΕΙ, στα ακόλουθα αντικείμενα:

1. Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.

2. Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης.

3. Άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή πάσης φύσεως υδάτων.

4. Έργα και διαδικασίες συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας καθώς και διαχείριση και διάθεση των προϊόντων της επεξεργασίας των λυμάτων,

Η έναρξη της υποτροφίας γίνεται από την έναρξη του ακαδ. έτους της προκήρυξης.

Οι επιμέρους λεπτομέρειες του προγράμματος, καθώς και οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιλαμβάνονται στο κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ

 

Πρόγραμμα ακαδ. έτους 2023-2024

Πρόγραμμα ακαδ. έτους 2022-2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο