12010

Ανακοινώνεται ο Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων υποτρόφων, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας με διάκριση σε Επιλεγέντες και Επιλαχόντες, στο πλαίσιο του Προγράμματος υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας σε υποψήφιους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του Ι.Κ.Υ. στο e mail: diagwnismoi@iky.gr, καθώς και   στα τηλέφωνα 2103726-346, -395, -306.

 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

                                                                                                                                                                  Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
                                                                                                                                               Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο