ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Πρόγραμμα ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ για χορήγηση υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες ελληνικών ΑΕΙ ακαδ. έτος 2023-2024

Ανακοινώνεται ο Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων υποτρόφων, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας με διάκριση σε Επιλεγέντες και Επιλαχόντες, στο πλαίσιο του Προγράμματος υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας σε υποψήφιους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του Ι.Κ.Υ. στο e mail: diagwnismoi@iky.gr, καθώς και στα τηλέφωνα 2103726-346, -395, -306

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο