11/01/2024 / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Ε.Π.Ι.Φ. 2024-2025», και να παραμείνει καρφωμένη έως και 10/02/2024

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

στο πλαίσιο του Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες

στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας)

ακαδημαϊκού έτους έναρξης 2024-2025

 

Σχετικά την υπ’ αριθμ. 24886/19-12-2023 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για διδακτορικές σπουδές στο Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας (Α.Δ.Α.: 9ΜΣΞ46ΝΚΠΔ-6ΝΕ), διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει υποχρέωση εκ μέρους των υποψηφίων υποβολής πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Γ1/C1 της αγγλικής γλώσσας, όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στα κεφ. Α: Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Επιλεξιμότητα, παρ. 5 και κεφ. Β: Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων – Επιλογή, παρ. 5, καθώς η σχετική προϋπόθεση έχει καταργηθεί από την Κ.Υ.Α. 30898/Ζ1/17-03-2023 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1934/24-03-2023).

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

 

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α

Μετάβαση στο περιεχόμενο