17-4-2024 Ανακοίνωση Προκήρυξης Έξι (6) Υποτροφιών «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών»

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει έξι (6) υποτροφίες με διαγωνισμό για μεταπτυχιακές σπουδές (Master) στο εξωτερικό, στον τομέα της Παιδαγωγικής Επιστήμης, από τα έσοδα του «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών» (ακαδημαϊκό έτος 2024-2025), οι οποίες κατανέμονται ως εξής και έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη διάρκεια :

Επίπεδο  Εξειδίκευση Θέσεις  Έναρξη υποτροφίας    Διάρκεια υποτροφίας
Μεταπτυχιακές Σπουδές (Master)  Ενταξιακή Εκπαίδευση    δύο (2)   Έναρξη ακαδ. έτους 2024-2025   24 διαδοχικοί μήνες
Μεταπτυχιακές Σπουδές (Master)  Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Οργανισμοί Μάθησης   δύο (2)   Έναρξη ακαδ. έτους 2024-2025   24 διαδοχικοί μήνες
Μεταπτυχιακές Σπουδές (Master)  Ειδική Αγωγή   δύο (2)   Έναρξη ακαδ. έτους 2024-2025   24 διαδοχικοί μήνες

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 12-6-2024.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, η ύλη του διαγωνισμού, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται εδώ.

Πληροφορίες παρέχονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο