18.6.2024/Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών ΙΚΥ-ΕΚΟ

Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών και φοιτητριών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, το  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ανακοινώνει ότι συμφωνήθηκε με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» (ΕΥΔ ΠΑΔΚΣ) να εκδοθεί, από την τελευταία, η σχετική πρόσκληση και ένταξη στο ΕΣΠΑ 2021-2027 συγχρηματοδοτούμενης δράσης που αφορά στο εν λόγω πρόγραμμα, με πολυετή προγραμματισμό για πρώτη φορά, έως το 2027.

Σε πρώτη φάση θα καλύπτονται υποτροφίες φοιτητών/τριών που θα εμπίπτουν στα κριτήρια για την επιλογή ωφελούμενων από το ΙΚΥ για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022, 2022-2023 και 2023-2024 και στη συνέχεια για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη και έως το 2027.
Μετά την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» (ΕΥΔ ΠΑΔΚΣ), το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο θα προετοιμάσει και θα εκδώσει τις αντίστοιχες προσκλήσεις προς δυνητικούς ωφελούμενους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο