9/1/2024 Ανακοίνωση οριστικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων του προγράμματος συνεργασίας ΙΚΥ-Fulbright 2024-2025

Πρόγραμμα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) σε συνεργασία με το Fulbright Greece για την χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας

σε Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών Α.Ε.Ι.

 

Ανακοίνωση οριστικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών σε συνεργασία με το Fulbright Greece για την χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας σε Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών Α.Ε.Ι., σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση (ΑΔΑ: ΑΔΑ: 6Σ1Ζ46ΝΚΠΔ-Β01) και σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέτασης υποβληθείσας ένστασης κατά του από 7/12/2023 προσωρινού πίνακα επιλεγέντων υποψηφίων, αποφασίζει την ανάρτηση του οριστικού πίνακα επιλεγέντων υποψηφίων (πατήστε τον σύνδεσμο).

Σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην οικεία πρόσκληση, και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των συνεντεύξεων, θα αναρτηθεί ο οριστικός πίνακας επιλεγέντων υποτρόφων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

 

 

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α

Μετάβαση στο περιεχόμενο