24/9/2015: Έγιναν οι εξής αλλαγές:

Σελίδα 22: Προστέθηκε εκτός από το οικογενειακό και το ατομικό εισόδημα .

8/9/2015: Έγιναν οι εξής αλλαγές:

Σελ. 27: το 160 ανά ημέρα έγινε 160 € (112€) /ημέρα

22/6/2015: Έγιναν οι εξής αλλαγές:

Σελίδα 22: Άλλαξαν τα ποσά που αντιστοιχούν στα κριτήρια για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (από 25.000 σε 22.000 ευρώ για το οικογενειακό εισόδημα και από 10.000 σε 9.000 ευρώ για το ατομικό εισόδημα)

9/2/2015: Έγιναν οι εξής αλλαγές:

Σελίδα 9: προστέθηκαν οι αναλυτικές τεχνικές οδηγίες για τη συμπλήρωση των e-forms

Σελίδα 21: αλλαγή των ποσών για μετακίνηση για σπουδές και πρακτική άσκηση

27/1/2015: Έγιναν οι εξής αλλαγές:

Σελίδα 12:  ενότητα IVi: Επισημάνσεις για τον τομέα σχολικής εκπαίδευσης, Παράγραφος 1

Αναφορικά με τη Βασική Δράση 1 (ΚΑ1) οι Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ως συντονιστές κοινοπραξιών σχολείων

Σελίδα 12:  ενότητα IVi: Επισημάνσεις για τον τομέα σχολικής εκπαίδευσης, Παράγραφος 3

Στην ενότητα G.1. της αίτησης ΚΑ219 Learning/Teaching/Training Activities στο πεδίο Fields επιλέγετε πάντα School Education και από τη λίστα επιλογών που σας ανοίγει στο πεδίο Activity Type επιλέγετε τον κατάλληλο τύπο δραστηριότητα

Μετάβαση στο περιεχόμενο