Ανακοίνωση Σχολική ΕκπαίδευσηΑνακοίνωση της Εθνικής Μονάδας: H Πρόσκληση Υποβολής αιτήσεων Erasmus+ 2022 για τους Τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας: Πρόσκληση Υποβολής προτάσεων Erasmus+ 2023 για τους Τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Aναρτήθηκε η Συμπληρωματική Ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού Erasmus+/IKY για τους Τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων όσον αφορά στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων του νέου Προγράμματος Erasmus+ για το 2023.

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης, το επιλέξιμο μη διδακτικό προσωπικό περιλαμβάνει το προσωπικό που εργάζεται στη σχολική εκπαίδευση, είτε σε σχολεία (βοηθοί εκπαιδευτικών, παιδαγωγικοί σύμβουλοι, ψυχολόγοι κ.λπ.) ή σε άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στη σχολική εκπαίδευση (π.χ. σχολικοί επιθεωρητές, σύμβουλοι, συντονιστές πολιτικής που είναι υπεύθυνοι για σχολική εκπαίδευση κ.λπ.).

Για να υποβάλει αίτηση ένας οργανισμός θα πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα που εξηγούνται αναλυτικά για τη Βασική Δράση 1 (Κινητικότητα) εδώ και για τη Βασική Δράση 2 (Συμπράξεις για συνεργασία) εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό του Erasmus+ για το 2023

•    Η καταληκτική ημερομηνία για τη Βασική Δράση 1 στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης είναι  η 23η Φεβρουαρίου 2023 (13:00 ώρα Ελλάδος), ενώ για τη Βασική Δράση 2 στους Τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 22η Μαρτίου 2023 (13:00 ώρα Ελλάδος).

•    Ειδικά για τις  Μικρής κλίμακας συμπράξεις (Small-scale Partnerships) :
o    Α’ κύκλος επιλογής: 22 Μαρτίου 2023, 13:00 ώρα Ελλάδος
o    Β’ κύκλος επιλογής: 4 Οκτωβρίου 2023, 13:00 ώρα Ελλάδος

•    Για τις αιτήσεις διαπίστευσης στους τομείς της Σχολικής, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 19η Οκτωβρίου 2023 (13:00 ώρα Ελλάδος).
Σχετικά με τις Κεντρικές Δράσεις, για τις οποίες οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στην EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την αντίστοιχη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

- - -

Ενότητα 1 Εισαγωγή

Ενότητα 2 Καταληκτικές Ημερομηνίες

Ενότητα 3 Χρήσιμα έγγραφα και Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ενότητα 4.1. Σχολική Εκπαίδευση ΚΑ1

Ενότητα 4.2. Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΚΑ1

Ενότητα 4.3. Ανώτατη Εκπαίδευση ΚΑ1

Ενότητα 4.4. Εκπαίδευση Ενηλίκων ΚΑ1

Ενότητα 5 Βασική Δράση 2

Ενότητα 6 Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων

Ενότητα 7 Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες

Ενότητα 8 Έλεγχος και Αξιολόγηση Αιτήσεων

Ενότητα 9 Στοιχεία Επικοινωνίας

 

- - -

Μετάβαση στο περιεχόμενο