Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για το Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

image005 Στους κάτωθι πίνακες μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για το πρόγραμμα Erasmus+ για τους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης (Βασική Δράση 1), της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Βασικές Δράσεις 1 και 2) της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Βασική Δράση 2) και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Βασικές Δράσεις 1 και 2).

Αποτελέσματα Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ1/ Εγκεκριμένα Σχέδια & Επιλαχόντα Σχέδια

Αποτελέσματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΚΑ1 / Εγκεκριμένα Σχέδια & Επιλαχόντα Σχέδια

Αποτελέσματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΚΑ1 / Εγκεκριμένα Σχέδια & Επιλαχόντα Σχέδια

Αποτελέσματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΚΑ2  / Εγκεκριμένα Σχέδια & Επιλαχόντα Σχέδια

Αποτελέσματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων KA2 / Εγκεκριμένα Σχέδια & Επιλαχόντα Σχέδια

Αποτελέσματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ΚΑ2 / Εγκεκριμένα Σχέδια & Επιλαχόντα Σχέδια

Αποτελέσματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ΚΑ1 /  Εγκεκριμένα Σχέδια

Μετάβαση στο περιεχόμενο