Δείτε τα αποτελέσματα από την επιλογή αιτήσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Υποτροφίες ΙΚΥ για την τοποθέτηση στον «Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών» (CERN) υποψηφίων διδακτόρων Ελληνικών Πανεπιστημίων στον τομέα της Θεωρητικής και Πειραματικής Σωματιδιακής Φυσικής για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Μετάβαση στο περιεχόμενο