Το Εργαλείο Κινητικότητας  ΜΟΒILITY ΤΟΟL+  είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που λειτουργεί ως εργαλείο για τη συνεργασία, τη διαχείριση και την υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο των εγκεκριμένων σχεδίων κινητικότητας των Προγραμμάτων «Δια Βίου Μάθηση» και Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο οδηγίες συμπλήρωσης Τελικών Εκθέσεων για τα εγκεκριμένα σχέδια Erasmus+.

Διαβάστε επίσης τους αναλυτικούς Οδηγούς για τους επιμέρους τομείς:

Οδηγός Υλοποίησης Σχεδίων Erasmus+ KA1 για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση για το 2014


Οδηγός Υλοποίησης Σχεδίων Erasmus+ KA1 για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση για το 2015


Οδηγός Υλοποίησης Σχεδίων Erasmus+ KA1 για την Σχολική Εκπαίδευση για το 2014

Οδηγός Υλοποίησης Σχεδίων Erasmus+ KA1 για την Σχολική Εκπαίδευση για το 2015

Οδηγός Υλοποίησης Σχεδίων Erasmus+ KA1 για την Σχολική Εκπαίδευση για το 2016

Οδηγός Υλοποίησης Σχεδίων Erasmus+ KA1 για την Σχολική Εκπαίδευση για το 2017

Οδηγός Υλοποίησης Σχεδίων Erasmus+ KA1 για την Σχολική Εκπαίδευση για το 2018

Οδηγός Υλοποίησης Σχεδίων Erasmus+ KA1 για την Σχολική Εκπαίδευση για το 2019


Οδηγός Υλοποίησης Σχεδίων Erasmus+ KA1 για την Εκπαίδευση Ενηλίκων για το 2015


Μετάβαση στο περιεχόμενο