Εκδήλωση με θέμα: «Διαχείριση και Παρακολούθηση Σχεδίων Εταιρικών Σχέσεων 2013» διοργάνωσαν το LEONARDO DA VINCI και το GRUNDTVIG, 20 Σεπτεμβρίου 2013, Αθήνα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Grundtvig πραγματοποίησαν εκδήλωση με θέμα: «Διαχείριση και Παρακολούθηση Σχεδίων Εταιρικών Σχέσεων 2013», την Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του ΙΚΥ -Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση για ανάπτυξη συνεργειών στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Με στόχο την όσο στο δυνατόν καλύτερη ενημέρωση των δικαιούχων φορέων, η εκδήλωση επικεντρώθηκε στην παροχή τεχνικών οδηγιών και κατευθύνσεων για την ορθή υλοποίηση των σχεδίων Εταιρικών Σχέσεων LeonardodaVinciκαι Συμπράξεων Grundtvig (oαγγλικός όρος είναι κοινός ως Partnerships).

Την εκδήλωση παρακολούθησαν 85 άτομα, εκπρόσωποι των εγκεκριμένων φορέων από τους τομείς της οικονομίας, επαγγελματικής εκπαίδευσης, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαίδευσης ενηλίκων, κα.

Στην εκδήλωση μίλησαν για τη «Διοικητική και οικονομική διαχείριση & παρουσίαση του κύκλου ζωής των σχεδίων Εταιρικών Σχέσεων» η Δρ. Ειρήνη Ντρούτσα, Συντονίστρια Προγράμματος Leonardo da Vinci και η Γιώρμαρη Φραγκουλοπούλου, Συντονίστρια Προγράμματος Grundtvig. Για την «Πολύτιμη εμπειρία Συνεργασίας» έκανε λόγο στην παρέμβασή της η Σπηλιώτη Χριστίνα, Οικονομολόγος, Επιστημονικός, Συνεργάτης στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, ενώ στα «Μαθήματα και εμπειρίες από την υλοποίηση σχεδίου Εταιρικής Σχέση LdV» αναφέρθηκε η Κατερίνα Παρανού, Νοσηλεύτρια,Ψυχιατρικός ξενώνας βραχείας παραμονής Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός». Στη συνέχεια ο Δημήτρης Ραυτόπουλος, Διευθυντής Στρατηγικής Ηγεσίας, Ινστιτούτο Μελετών Δια Βίου Εκπαίδευσης παρουσίασε το Grundtvig Star Project: «European Women Interactive Learning- Ewil» και ο Σπύρος Χατζηπαπάς, Στέλεχος ΕΜ-ΙΚΥ, Τμήμα Comenius έκανε παρουσίαση με τίτλο «Η βάση δεδομένων European Shared Treasure-EST για τα σχέδια των Εταιρικών Σχέσεων».

Διαβάστε εδώ τις παρουσιάσεις της εκδήλωσης

Μετάβαση στο περιεχόμενο