Εφόσον απαιτείται πρέπει ο εταίρος να υπογράψει μια εξουσιοδότηση (mandate) με την οποία ο Συντονιστής δρα εκ μέρους του για την υλοποίηση του προγράμματος.

 

Οι αλλαγές άφορούν την εξαίρεση υποβολής της Εξουσιοδότησης (Mandate) στο ΚΑ2
– από τους οργανισμούς- εταίρους σε σχέδια που αφορούν συνεργασία αποκλειστικά μεταξύ σχολείων καθώς και
– τους συνεργαζόμενους εταίρους (associated partners) στα σχέδια που προωθούν τη συνέργεια μεταξύ των τοπικών / περιφερειακών σχολικών αρχών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο