ESPA

Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση μεταξύ Χωρών του Προγράμματος

intmobility_gr2018.jpg

 

Κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές και για Πρακτική Άσκηση

Το ΙΚΥ έχει οριστεί ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ενώ τα Γραφεία Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων/Erasmus των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης έχουν αναλάβει την υλοποίηση των δραστηριοτήτων κινητικότητας που εντάσσονται στη δράση αυτή.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές ή πρακτική άσκηση σε όλους τους κύκλους σπουδών, συνολικά 12 μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών (π.χ. 12 μήνες κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, 12 μήνες κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών και 12 μήνες κατά τη διάρκεια του διδακτορικού τους).
Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (σπουδές ή πρακτική άσκηση).
ΝΕΟ: Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ μπορούν να μετακινηθούν οι πρόσφατοι απόφοιτοι για πρακτική άσκηση στο πρώτο χρόνο της αποφοίτησής τους. Η διάρκεια μετακίνησής τους για πρακτική άσκηση συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, κατά την διάρκεια του οποίου αιτούνται. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μια περίοδο πρακτικής άσκησης μετά την απόκτηση του πτυχίου τους, σε επιχείρηση ή οργανισμό σε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να απευθυνθούν στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων/Erasmus του Ιδρύματός τους όπου θα καταθέσουν αίτηση, κατά το τελευταίο έτος σπουδών τους και πριν την απόκτηση του πτυχίου τους.

Σημειώνεται οτι τόσο η αίτηση όσο και η επιλογή των φοιτητών που θέλουν να

μετακινηθούν ως πρόσφατοι απόφοιτοι πρέπει να γίνει όσο έχουν τη φοιτητική ιδιότητα!!

Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν για σπουδές ή πρακτική άσκηση κατά το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση, μπορούν να μετακινηθούν στο Erasmus+ μέχρι το ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, συνυπολογίζοντας στο διάστημα αυτό τη διάρκεια της προηγούμενης μετακίνησης.
Το ίδιο ισχύει και για τους zero grant φοιτητές.


ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ

Οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα λαμβάνουν ένα ποσό ως Μηνιαία Επιχορήγηση ανάλογα με τη Χώρα Υποδοχής. Οι φοιτητές που μετακινούνται για πρακτική άσκηση σε Οργανισμούς/ Φορείς Υποδοχής σε χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα λαμβάνουν ένα ποσό ως μηνιαία επιχορήγηση ανάλογα τη χώρα Υποδοχής αυξημένο κατά 100 Ευρώ από το ποσό που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές.


 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

Οι φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δικαιούνται προσαύξησης 100 € ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές.

Το κριτήριο σύμφωνα με το οποίο, καθορίζονται οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, είναι το ακόλουθο:

  • Το κατά κεφαλήν εισόδημα, τόσο των αιτούντων –εφόσον διαθέτουν δικό τους εισόδημα- όσο και των γονέων ή κηδεμόνων τους ή του /της συζύγου ή του/των τρίτου/των φυσικού/ών προσώπου/ων, στους οποίους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια του αιτούντος, να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων και πεντακοσίων (7.500) Ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.

Ορισμοί:

  • Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το εισόδημα επιβολής εισφοράς του πλέον πρόσφατου φορολογικού έτους του ίδιου του φοιτητή, των γονέων ή κηδεμόνων του ή τρίτων φυσικών προσώπων ή της δικής του οικογένειας σε περίπτωση που είναι έγγαμος. Στην περίπτωση που οι γονείς του αιτούντος είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο γονέων, εκτός από την περίπτωση φοιτητή/τριας η επιμέλεια του/της οποίου/ας έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον ένα γονέα ή σε τρίτο φυσικό πρόσωπο, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνον αυτού ακόμη κι αν παρέλθει η ηλικία των 18 ετών και μέχρι την ηλικία που θεωρείται εξαρτώμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4172/2013. Στην περίπτωση άσκησης επιτροπείας από νομικό πρόσωπο, λαμβάνεται υπόψη το κατά κεφαλήν εισόδημα του ίδιου του φοιτητή.
  • Ως κατά κεφαλήν εισόδημα νοείται το πηλίκο που προκύπτει από την διαίρεση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, όπως ορίστηκε ανωτέρω, με τον συνολικό αριθμό των μελών της οικογένειας του αιτούντος (εάν έχει δική του οικογένεια), ή της οικογένειας των γονέων ή κηδεμόνων του ή του/των τρίτου/ων φυσικών προσώπων.

Στην περίπτωση αυτοτελών φορολογικών δηλώσεων, ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος γίνεται για κάθε υποβληθείσα φορολογική δήλωση (του/της αιτούντος/ούσας, των γονέων, του/της συζύγου, του/των τρίτου/των φυσικών προσώπων). Λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.

Σημειώνεται ότι oι φοιτητές από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες οι οποίοι συμμετέχουν σε δραστηριότητα κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση, δεν λαμβάνουν πρόσθετη επιχορήγηση.

 


ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ERASMUS+

Οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί από το Ίδρυμά τους να μετακινηθούν για σπουδές ή για πρακτική άσκηση θα πρέπει να υπογράψουν Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ για σπουδές και πρακτική άσκηση πριν την μετακίνηση τους στο εξωτερικό.


ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ /ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Οι επιλεγέντες φοιτητές θα πρέπει να έχουν συμφωνήσει και να έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Μάθησης για σπουδές (Learning Agreement for studies) ή τη Συμφωνία Μάθησης για πρακτική άσκηση ( Learning Agreement for Traineeships) με το Ίδρυμά τους και το Ίδρυμα /Φορέα Υποδοχής προκειμένου να εξασφαλίζεται η αναγνώριση της περιόδου κινητικότητας τους στο εξωτερικό.


ΧΑΡΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ERASMUS+

Μετά την επιλογή τους οι φοιτητές θα πρέπει να λαμβάνουν από το Ίδρυμα Αποστολής τους τον Χάρτη φοιτητή Erasmus+  στον οποίο ορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του φοιτητή κατά την περίοδο της φοίτησης ή της πρακτικής του άσκησης στο εξωτερικό. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+ .

 iky-facebooktwitter icongplusnk.jpgiky-youtubelinkediniky.pnginstagram-iky.pngiky rss