Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) διενεργεί δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με ηλεκτρονικές διαδικασίες με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη Ανα

  • μέγεθος γραμματοσειράς Up μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς Down αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς

iky_logo_analysi_247.jpg

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) διενεργεί δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με ηλεκτρονικές διαδικασίες με κριτήριο αξιολόγησης  την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια-εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού και λογισμικού για τη δημιουργία περιβάλλοντος λήψης αντιγράφων ασφαλείας.