Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας για ανώτατες σπουδές στην Γαλλία

  • μέγεθος γραμματοσειράς Up μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς Down αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς

GALLIKI.png

 Ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021
 Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων θα δημοσιευθεί την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020

 

H Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας και της αεροπορικής εταιρείας Air France και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, υλοποιεί και χρηματοδοτεί, από κοινού με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ένα πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας που απευθύνεται σε φοιτητές και νέους μεταδιδακτορικούς ερευνητές Ελληνικών Πανεπιστημίων είτε για σπουδές Μεταπτυχιακού επιπέδου, είτε για ερευνητικό έργο στη Γαλλία.
Χορηγούνται δύο είδη υποτροφιών:
• Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μaster 2 σε Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Γαλλία:
Οι υποτροφίες αυτές, διάρκειας 10 μηνών, περιλαμβάνουν μηνιαία τροφεία ύψους 700€, εφάπαξ επίδομα εγκατάστασης ύψους 700 € και τα προνόμια που δικαιούνται οι υπότροφοι του Γαλλικού κράτους, μεταξύ άλλων την κατάργηση του κόστους εγγραφής, την κοινωνική ασφάλιση και την προνομιακή πρόσβαση στέγασης στις κρατικές φοιτητικές εστίες.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, χορηγούνται 27 υποτροφίες.
• Υποτροφίες για ερευνητικό έργο «Séjours scientifiques de haut niveau» σε εργαστήριο στην Γαλλία:
Οι υποτροφίες αυτές αποτελούν υποτροφίες σύντομης διάρκειας (1-4 μήνες), που προσφέρουν σε νέους επιστήμονες τη δυνατότητα να διεξάγουν ερευνητικό έργο σε ένα γαλλικό εργαστήριο, που υπάγεται σε ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης ή έναν ερευνητικό οργανισμό.
Περιλαμβάνουν μηνιαία τροφεία ύψους 1700€.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, είναι διαθέσιμοι 58 μήνες.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, στην πλατφόρμα που θα ανοίξει την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020.
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις υποτροφίες επιπέδου Μaster 2 ορίζεται η Κυριακή 28 Ιουνίου 2020 και ώρα 23:00.

[1]  Η υλοποίηση του προγράμματος τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από τις Ελληνικές Αρχές

 

PROGRAMME DE BOURSES FRANCO-HELLENIQUE
D’ÉTUDES SUPÉRIEURES EN FRANCE

Année universitaire 2020 – 2021

Publication de l’appel à candidatures le 1er juin 2020

Le service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France/Institut français de Grèce (IFG), avec le soutien du ministère français de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et de la compagnie Air France, et en collaboration avec la Fondation de Bourses d’ État (IKY), met en place un programme de bourses d’excellence à destination des étudiants et des jeunes chercheurs de Grèce désireux d'effectuer soit un master soit un séjour de recherche en France.
Deux types de bourses sont proposés :
• Bourses pour des études de Master 2 dans un établissement d’enseignement supérieur en France :
Ces bourses, d’une durée de 10 mois, comprennent une allocation mensuelle de 700 euros, une allocation exceptionnelle d'installation de 700 euros ainsi que l'obtention du statut de Boursier du Gouvernement français et des avantages qu'il implique (dispense des frais de scolarité, facilité d'accès au réseau des résidences universitaires du CROUS, inscription gratuite à la sécurité sociale française).
27 bourses sont disponibles pour l'année universitaire 2020-2021.
• Bourses pour séjour scientifique de haut niveau dans un laboratoire en France :
Ces bourses, d'une durée de un à quatre mois, s'adressent à des jeunes chercheurs désireux de conduire des activités de recherche au sein de laboratoires relevant des universités ou des organismes de recherche français. Elles comprennent une allocation mensuelle de 1700 euros.
58 mois de séjour sont disponibles pour l'année universitaire 2020-2021.
Les candidatures pour les bourses de Master 2 se feront en ligne sur une plateforme accessible sur le site internet de l'IFG à partir du lundi 1er juin 2020.
Un appel à candidatures détaillé indiquant notamment les conditions d’éligibilité, les pièces à fournir et les critères et la procédure de sélection sera publié sur les sites internet de l’IFG et de IKY le lundi 1er juin 2020.
Date limite de candidature est fixée au dimanche 28 juin 2020 à 23 heures.

[2] Sous réserve de validation par les autorités grecques.