ESPA

Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων / Learning Mobility of Individuals

log_eraplusevrp.jpgKey Action 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων/Learning Mobility of Individuals

Αυτή η βασική Δράση του προγράμματος, θα περιλαμβάνει σχέδια που θα διαχειρίζονται τόσο οι Εθνικές Μονάδες όσο και ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Education Audiovisual and Culture Executive Agency).

Τα σχέδια κινητικότητας θα παρέχουν στους δικαιούχους τη δυνατότητα να μετακινούνται σε μια άλλη συμμετέχουσα χώρα, με σκοπό να σπουδάσουν, να δουλέψουν, να διδάξουν, να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες.

Κεντρικό στοιχείο σε αυτή τη Δράση είναι το εξής: Μόνον οι οργανισμοί θα μπορούν να αιτούνται χρηματοδότηση για κινητικότητα. Τα φυσικά πρόσωπα, παρόλο που θα μπορούν να πραγματοποιήσουν κινητικότητα, δε θα μπορούν πλέον να υποβάλλουν αίτηση.

Δυνατότητες κινητικότητας παρέχονται σε:

  •  Εκπαιδευτικό Προσωπικό: (σχολεία, ανώτατη εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση ενηλίκων): συμμετοχή σε κύκλους κατάρτισης, σεμινάρια, εκπαιδευτικές αποστολές, κλπ.
  •  Φοιτητές: για περιόδους σπουδών ή πρακτικής άσκησης
  •  Επαγγελματική μαθητεία για σπουδαστές και μαθητευόμενους στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
  •  Οι νέοι έξω από το εκπαιδευτικό σύστημα: για εθελοντικές δραστηριότητες (ατομικά ή σε ομάδες)
  •  Επαγγελματική ανάπτυξη και κατάρτιση για προσωπικό σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Αιτήσεις Βασικής Δράσης 1 (ΚΑ1)- Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων

Έκτακτη ανακοίνωση: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα Σχέδια Κινητικότητας (ΚΑ1 και πιστοποίηση Ομίλων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Δραστηριότητες Κινητικότητας)

Σε συνέχεια των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι αιτούντες οργανισμοί το τελευταίο διάστημα ιδίως με την διαδικτυακή πύλη (Participant Portal), και παρόλο που από όσο γνωρίζουμε, δεν υπάρχουν πλέον τεχνικά προβλήματα αυτή τη στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει ότι η καταληκτική ημερομηνία της 17ης Μαρτίου 12:00 το μεσημέρι ώρα Βρυξελλών παρατείνεται έως την 24η Μαρτίου 2014 στις 12:00 το μεσημέρι ώρα Βρυξελλών, προκειμένου οι αιτούντες να έχουν περισσότερο χρόνο στη διάθεση τους για να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις τους. Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ

* Σας ανακοινώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ειδοποίησε ότι εκ παραδρομής το link για το URF που αναφέρεται στην σελίδα 191 του Οδηγού του προγράμματος είναι λανθασμένο. Το σωστό linkείναι το εξής: http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/. Δείτε εδώ τον επικαιροποιημένο Οδηγό του προγράμματος.

Οι βασικές αλλαγές στον Οδηγό είναι οι εξής:
•    Προγενέστερη ημερομηνία έναρξης για σχέδια κινητικότητας στους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της Σχολικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Part B)
•    Διόρθωση του link για το Participant Portal (Part C)
•    Αναθεωρημένη διαδικασία επιλογής για τα Κοινά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών-Joint Maste Degrees (Annex 1)

Οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων

* Ανακοίνωση Εθνικής Μονάδας/ΙΚΥ: Οδηγίες για την ορθή υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Erasmus+

Διαβάστε προσεκτικά τις τεχνικές οδηγίες συμπλήρωσης των αιτήσεων του προγράμματος Erasmus+

1) Πρέπει να έχετε εγγράψει τον οργανισμό σας στο ECAS και το Participant Portal (οδηγίες εδώ)

2) Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την τελευταία έκδοση του Adobe Acrobat Reader (XI)

3) Κατεβάστε και αποθηκεύστε την αίτηση που σας ενδιαφέρει:

• ΚΑ1-Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• ΚΑ1-Κινητικότητα εκπαιδευόμενων και προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
• ΚΑ1-Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης 
• ΚΑ1-Κινητικότητα προσωπικού εκπαίδευσης ενηλίκων

• ΚΑ1  Πιστοποίηση Ομίλων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Δραστηριότητες Κινητικότητας

• ΚΑ1  Πιστοποίηση Οργανισμών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

4) Διαβάστε και συναινέστε στην Ειδική Δήλωση για την Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής πριν τη συμπλήρωση της αίτησης 

5) Χρησιμοποιείστε τον Μετρητή Απόστασης (Distance Calculator) για να υπολογίσετε τα έξοδα ταξιδίου για το σχέδιο σας

Όπως έχουμε ήδη ενημερώσει από τις 17 Απριλίου: "Σε συνέχεια νεότερων οδηγιών τις οποίες απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το ζήτημα της μέτρησης της απόστασης των μετακινήσεων με τον μετρητή απόστασης (distance calculator), σας γνωρίζουμε ότι δεν ισχύει η εξαίρεση η οποία είχε συμπεριληφθεί σε προηγούμενη έκδοση του εγγράφου.

6) Εφόσον απαιτείται πρέπει ο εταίρος να υπογράψει μια εξουσιοδότηση (mandate) με την οποία ο Συντονιστής δρα εκ μέρους του για την υλοποίηση του προγράμματος

7) Οδηγός για τους αξιολογητές για τις αξιολογήσεις των Αιτήσεων που χειρίζονται οι Εθνικές Μονάδες

8) Οδηγίες προς τους Αιτούντες για τη Δημόσια Σχολική Εκπαίδευση- ΚΑ1*


 

 iky-facebooktwitter icongplusnk.jpgiky-youtubelinkediniky.pnginstagram-iky.pngiky rss