Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διακηρύξεις-Προκηρύξεις 2013

  • μέγεθος γραμματοσειράς Up μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς Down αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς

prokirikseis logo

 Διακηρύξεις - Προκηρύξεις 2013


-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή τεχνικής γνωμάτευσης σε ακίνητο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 


-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης για εκπαίδευση προσωπικού ΙΚΥ και πιστοποίηση με ECDL 


-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικό πρόσωπο για την παροχή έργου στο«Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης»


-Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του νομικού συμβούλου με έμμισθη εντολή του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών


-Προκήρυξη για την πλήρωση μιας κενής θέσης Γενικού Διευθυντή ως Οργάνου Διοίκησης-Προϊσταμένου των Υπηρεσιών και του Προσωπικού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών με τριετή θητεία.


-Προκήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την Αναβάθμιση του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών


-Περίληψη & Διακήρυξη εκμίσθωσης καταστήματος «Κληροδοτήματος Κλεάρχου Τσουρίδη», επί των οδών Αρχ. Χρύσανθου και Φιλικής Εταιρίας 19-21 / Κομοτηνή.


-Περίληψη & Διακήρυξη Πλειοδοτικής Δημοπρασίας εκμίσθωσης διαμερίσματος «Κληροδοτήματος Αλ. Χατζόπουλου», οδού Μουσών 71 / Παλαιό Φάληρο.


-Υποβολή Οικονομικής Προσφοράς σε μηχανικούς αναφορικά με ακίνητο επί της Πλ. Ειρήνης 36 / Κομοτηνή, «Κληροδοτήματος Κλεάρχου Τσουρίδη».


-Επανάληψη προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την Αναβάθμιση του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών