Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Απόφαση καταγραφής και αξιολόγησης συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, ανά κατηγορίες, προς το σκοπό της ανοικτής τους διάθεσης

  • μέγεθος γραμματοσειράς Up μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς Down αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς