Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Υποβολή Πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+

  • μέγεθος γραμματοσειράς Up μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς Down αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς

Το Ι.Κ.Υ. προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου Εμπειρογνώμονα Εσωτερικού Ελέγχου για την παροχή έργου Εσωτερικού Ελέγχου στο πλαίσιο έργου του Προγράμματος Erasmus+ που διαχειρίζεται το ΙΚΥ ως Εθνική Μονάδα για τους τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.