Προϋπολογισμος έτους 2018 Κληροδοτήματος "ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ"

Αναρτώνται οι πίνακες των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2018 των κληροδοτημάτων, που διαχειρίζεται το Ι.Κ.Υ., όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. στην 35η/21-09-2017 Συνεδρία του.
 iky-facebooktwitter icongplusnk.jpgiky-youtubelinkediniky.pnginstagram-iky.pngiky rss