Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (με κωδ. MIS 5002899)

  • μέγεθος γραμματοσειράς Up μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς Down αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς

Στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ως δικαιούχος, ενδιαφέρεται για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου διάρκειας έως 12 μηνών με έναν (01) ελεύθερο επαγγελματία, πτυχιούχο ανώτατης εκπαίδευσης για την υποστήριξη της οικονομικής και λογιστικής λειτουργίας του Ιδρύματος