Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προϋπολογισμός έτους 2021 Κληροδοτήματος "ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ"

  • μέγεθος γραμματοσειράς Up μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς Down αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς

Αναρτώνται οι πίνακες των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2021 των κληροδοτημάτων, που διαχειρίζεται το Ι.Κ.Υ., όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. στην  19η/01-10-2020 Συνεδρία του.