Αιτήσεις ΚΑ1 - Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων

Τα 10 βήματα για την κατάθεση μιας αίτησης για τη Βασική Δράση 1 στο Erasmus+

Βήμα 1. Ενημέρωση

Το πρώτο βήμα είναι να ενημερωθείτε για τη δομή και το περιεχόμενο της Βασικής Δράσης 1 - Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων στους Τομείς της εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μελετώντας τον Οδηγό του Προγράμματος (Erasmus+ Guide) για το έτος στο οποίο σκοπεύετε να υποβάλετε αίτηση. Επιπρόσθετα, το ΙΚΥ διοργανώνει ημερίδες ενημέρωσης οι οποίες είναι ανοικτές σε όποιον ενδιαφέρεται να υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο αυτής της δράσης και ανακοινώνονται στις Εκδηλώσεις της ιστοσελίδας και στη σελίδα μας στο Facebook. Σχετική ενημέρωση αποστέλλεται και εάν κάποιος εγγραφεί στο newsletter μας.

Βήμα 2. Επιλεξιμότητα

Στο πλαίσιο ενός Σχεδίου Κινητικότητας για τη Σχολική Εκπαίδευση, την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων, μόνο φορείς με νομική προσωπικότητα μπορούν να υποβάλουν αίτηση, φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση.

Στο πλαίσιο ενός Σχεδίου Κινητικότητας για την Ανώτατη Εκπαίδευση, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης τα οποία βρίσκονται σε μία χώρα του Προγράμματος ή σε μια χώρα Εταίρο (χώρες εκτός ΕΕ). Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης των χωρών του Προγράμματος θα πρέπει να είναι κάτοχοι του Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση [Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)].

Οι φοιτητές και το προσωπικό των Ιδρυμάτων αυτών δεν μπορούν να υποβάλουν ατομική αίτηση στο ΙΚΥ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Ίδρυμά τους για μετακίνηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, με βάση την προκήρυξη που ανακοινώνει το εκάστοτε Ίδρυμα. Τα κριτήρια επιλογής για συμμετοχή σε δραστηριότητες κινητικότητας καθορίζονται από τα ίδια τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, στα οποία εργάζονται ή φοιτούν οι ενδιαφερόμενοι.

Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που επιθυμούν να γίνουν κάτοχοι του Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) μπορούν να ενημερωθούν από τον Εκτελεστικό Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου ανακοινώνεται ετησίως σχετική πρόσκληση για υποβολή αίτησης.

Βήμα 3. Προθεσμίες

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ελέγχουν τις προθεσμίες για τις δραστηριότητες που τους ενδιαφέρει να συμμετάσχουν. Οι προθεσμίες όσον αφορά τις αποκεντρωμένες δράσεις, στο πλαίσιο των οποίων οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Εθνικές Μονάδες, είναι διαθέσιμες εδώ, ενώ για τις κεντρικές δράσεις, όπου οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείτε εδώ.

Για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2018, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τη Δράση ΚΑ1 είναι η 1η Φεβρουαρίου 2018, 12.00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών (13.00 ώρα Ελλάδος).

Βήμα 4. Εγγραφή στο EU Login

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει το Σύστημα Διαπίστευσης – EU Login (πρώην ECAS) στο οποίο εγγράφονται όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε ειδικές σελίδες και ηλεκτρονικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο του Erasmus+ ο λογαριασμός EU Login απαιτείται για την εγγραφή οργανισμού στην Πύλη Συμμετεχόντων και τη λήψη κωδικού PIC (Βήμα 5). Για τη δημιουργία λογαριασμού EU Login χρειάζεται μια ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ένας κωδικός πρόσβασης (password) που ορίζεται από τον χρήστη.

Δείτε αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία λογαριασμού EU Login.

Σημείωση: Εάν έχετε ήδη λογαριασμό ECAS από συμμετοχή σας σε προηγούμενο κύκλο υποβολής αιτήσεων, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα.

Βήμα 5. Λήψη κωδικού PIC

Όλοι οι φορείς που σκοπεύουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ θα πρέπει να εγγραφούν και να παρέχουν τα βασικά τους νομικά και οικονομικά στοιχεία στην Ενιαία Υπηρεσία Εγγραφής URF (Unique Registration Facility) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δείτε αναλυτικές οδηγίες εδώ.  Η Εγγραφή στη Δικτυακή πλατφόρμα έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση ενός 9-ψήφιου μοναδικού Κωδικού Ταυτοποίησης (PIC).

Σημείωση: Εάν έχετε ήδη κωδικό PIC από συμμετοχή σας σε προηγούμενο κύκλο υποβολής αιτήσεων, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα. Ο ίδιος κωδικός PIC πρέπει να χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή του οργανισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Ως εκ τούτου, πολλαπλές εγγραφές του ίδιου φορέα πρέπει να αποφεύγονται.

Εάν δεν είστε βέβαιοι αν ο οργανισμός σας έχει εγγραφεί και λάβει PIC στο παρελθόν έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε τον οργανισμό στην Πύλη Συμμετεχόντων.

Αναφορικά με τη διαχείριση των δεδομένων που καταχωρούνται στη Βάση URF, καλείστε να μελετήσετε και να συναινέσετε με τη δήλωση για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής στο πλαίσιο της επικύρωσης των νομικών οντοτήτων και των τραπεζικών λογαριασμών.

Βήμα 6. Αιτήσεις

Οι αιτήσεις για το 2018:

WebForms

Για να δείτε ή να επεξεργαστείτε αιτήσεις WebForm είναι υποχρεωτική η δημιουργία λογαριασμού EU Login (Βήμα 4).

 

Eforms - PDF

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές τεχνικές οδηγίες συμπλήρωσης των αιτήσεων (Eforms - PDF) εδώ.

Σημειώνεται ότι:

  • Απαιτείται Αποθήκευση της ηλεκτρονικής φόρμας (Eforms - PDF) της αίτησης στον υπολογιστή και Άνοιγμα ως ξεχωριστού αρχείου. Δεν είναι δυνατό να δείτε ή να επεξεργαστείτε την αίτηση από τον browser σας.
  • Επιβάλλεται να χρησιμοποιείται το πρόγραμμα Adobe Reader σε τελευταία έκδοση.

Δείτε τη Συμπληρωματική Ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας/ ΙΚΥ για αναλυτικές οδηγίες.

 

Βήμα 7. Συγγραφή της αίτησης

Διαβάστε τη Συμπληρωματική Ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας/ ΙΚΥ για αναλυτικές οδηγίες.

Κατά τη διαδικασία της συγγραφής της αίτησης, συνιστάται όπως μελετήσετε τον Οδηγό για τους Αξιολογητές.

Ενημέρωση μπορείτε να λάβετε και στις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί το ΙΚΥ σε όλη την Ελλάδα και τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Για την υποστήριξη των ταξιδιωτικών δαπανών στο Πρόγραμμα Erasmus+, ο υπολογισμός της απόστασης πρέπει να γίνεται χρησιμοποιώντας το εργαλείο Distance Calculator (Μετρητής Απόστασης).

Σχετικά με τον Μετρητή Απόστασης (Distance Calculator) διευκρινίζεται ότι η απόσταση, όπως προβλέπεται στο έγγραφο «Erasmus+ Technical guidelines for completing application e-forms», υπολογίζεται από το σημείο εκκίνησης έως τον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας χωρίς την προσθήκη των ενδεχόμενων ενδιάμεσων σταθμών κάθε διαδρομής. Η εξαίρεση στον κανόνα, είναι, μόνο όταν το σημείο αναχώρησης είναι το αεροδρόμιο που βρίσκεται πιο μακριά από τον τόπο του οργανισμού αποστολής, (π.χ. αν ταξιδεύετε από την Πάτρα στο Παρίσι, τότε υπολογίζετε στον μετρητή απόστασης την διαδρομή Αθήνα-Παρίσι, καθώς λαμβάνεται υπόψη η απόσταση μεταξύ του αεροδρομίου και του τόπου προορισμού).


Η απόσταση μιας μετακίνησης απλής μετάβασης πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό του ποσού της κοινοτικής επιχορήγησης ΕΕ που θα χορηγηθεί ως ενίσχυση για το ταξίδι μετ' επιστροφής.
Πρόσθετες δαπάνες για την κάλυψη ταξιδίου υψηλού κόστους: Χορηγείται πρόσθετη χρηματοδότηση έως το 80% των πραγματικών δαπανών,  για την κάλυψη ταξιδίου υψηλού κόστους, σε περίπτωση που το μοναδιαίο κόστος με βάση το μετρητή χιλιομετρικών αποστάσεων δεν καλύπτει το 70% των πραγματικών δαπανών. Οι πρόσθετες δαπάνες αφορούν στη διαφορά μεταξύ του μοναδιαίου κόστους και του 80% του πραγματικού κόστους, σύμφωνα με τον ανωτέρω περιορισμό.


Παράδειγμα: έστω ότι με βάση το μετρητή χιλιομετρικών αποστάσεων, προκύπτει ότι ο μετακινούμενος θα πρέπει να λάβει 360 ευρώ (μεταξύ 2000-2999 χιλιομέτρων). Οι πραγματικές όμως δαπάνες βάσει παραστατικών για τη συγκεκριμένη μετακίνηση ανέρχονται στα 550 ευρώ.


Υπολογίζουμε: 550* 70% = 385 ευρώ. Άρα τα 360 € δεν καλύπτουν το 70% των πραγματικών δαπανών και ο μετακινούμενος έχει δικαίωμα να λάβει 440 ευρώ πολλαπλασιάζοντας το πραγματικό κόστος με το 80% (δηλαδή στο συγκεκριμένο παράδειγμα 550*80%). Συνεπώς, για τον συγκεκριμένο μετακινούμενο, θα πρέπει στον προϋπολογισμό του σχεδίου να υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης της μετακίνησης με βάση το μοναδιαίο κόστος στο σχετικό πεδίο (δηλαδή 360 ευρώ) και επιπλέον να υποβληθεί αίτημα πρόσθετης χρηματοδότησης (440 – 360 = 80 €), ώστε να λάβει τελικά ο μετακινούμενος 440 € ( δηλαδή 360 ευρώ/ μοναδιαίο κόστος +  80 ευρώ πρόσθετη χρηματοδότηση από τις ειδικές δαπάνες).


Επισημαίνεται ότι για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης να εισαχθούν οι εξής 2 κατηγορίες δαπανών:

  • Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου με βάση το μοναδιαίο κόστος δαπάνης (μετρητής χιλιομετρικών αποστάσεων)
  • Η διαφορά μεταξύ του μοναδιαίου κόστους και του 80% του πραγματικού κόστους, καταχωρείται στην κατηγορία “Ειδικές Δαπάνες”.

Σημειώνεται ότι για την εν λόγω επιπρόσθετη οικονομική ενίσχυση απαιτείται επαρκής τεκμηρίωση στην υποβληθείσα πρόταση από τον αιτούντα φορέα.

Με την ολοκλήρωση της συγγραφής της αίτησης, συνιστάται ιδιαίτερα όπως μελετήσετε την ενότητα L. Checklist της αίτησης, ώστε να βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τα κριτήρια που απαριθμούνται στην εν λόγω ενότητα.

 

Βήμα 8. Υποβολή της αίτησης

Πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να ελέγξετε αν είναι έγκυρη, κάνοντας κλικ στο κουμπί VALIDATE. Εν συνεχεία, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όλα τα αναγκαία έγγραφα που αναφέρονται παρακάτω επισυνάπτονται στην αίτηση.

  • Υπεύθυνη Δήλωση: Αυτό το έντυπο αποτελεί μέρος της αίτησης. Πρόκειται για ένα δισέλιδο το οποίο εκτυπώνεται ξεχωριστά από την υπόλοιπη αίτηση. Αυτό το έντυπο πρέπει να εκτυπωθεί, υπογραφεί από το νόμιμο εκπρόσωπο του οργανισμού/ιδρύματος, να σφραγιστεί, να σαρωθεί και να προστεθεί ως συνημμένο αρχείο στην αίτηση.
  • Εξουσιοδότηση: όλοι οι οργανισμοί - εταίροι που είναι μέλη μιας Σύμπραξης πρέπει να υπογράψουν μία εξουσιοδότηση σύμφωνα με την οποία εξουσιοδοτούν το συντονιστή της Σύμπραξης να δρα εξ ονόματος των εταίρων για την υποβολή της αίτησης και την υλοποίηση του σχεδίου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Αν οι αιτούντες φορείς αντιμετωπίσουν προβλήματα κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους, έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην Ελληνική Εθνική Μονάδα, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αποκλειστικά σε διάστημα 2 ωρών από την εκπνοή της επίσημης προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. Το μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα πρέπει να περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση καθώς και τυχόν αρχεία που πρέπει να επισυναφθούν. Θα πρέπει επίσης να επισυναφθεί στο μήνυμα, η ειδοποίηση (snapshot) που εμφανίστηκε στην ενότητα «Περίληψη Υποβολής» με την πληροφορία ότι η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ήταν αδύνατη. Η Εθνική Μονάδα θα εξετάσει τα στοιχεία και θα ενημερώσει τους αιτούντες φορείς για τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθηθούν στη συνέχεια.

Βήμα 9. Αξιολόγηση της αίτησης

Μετά την υποβολή τους, οι αιτήσεις υπόκεινται σε έλεγχο με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας που πρέπει να πληρούν ανάλογα με το είδος της δράσης στο πλαίσιο της οποίας υποβάλλονται. Προκειμένου να είναι επιλέξιμη, κάθε αίτηση οφείλει να πληροί το σύνολο των προβλεπόμενων κριτηρίων επιλεξιμότητας, όπως αυτά ορίζονται ανά δράση στην ενότητα B και συνολικά στην ενότητα C του Οδηγού του Προγράμματος.

Οι αιτήσεις υπόκεινται σε ποιοτική αξιολόγηση και στην συνέχεια κατατάσσονται βάσει της βαθμολογίας τους σε φθίνουσα σειρά κατάταξης. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ενημερωθείτε από τον Οδηγό προς τους Αξιολογητές.

Βήμα 10. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα για όλες τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, δημοσιεύονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Επιπλέον, όλοι οι αιτούντες ενημερώνονται γραπτώς σχετικά με τα αποτελέσματα που αφορούν κάθε αίτηση που υπέβαλαν.

Όλοι οι δικαιούχοι φορείς καλούνται σε τεχνική ημερίδα που διοργανώνεται από το ΙΚΥ (Project Management Meeting), μετα την έγκριση της αίτησής τους και κατά τη φάση υπογραφής σύμβασης με την Εθνική Μονάδα.

 iky-facebooktwitter icongplusnk.jpgiky-youtubelinkediniky.pnginstagram-iky.pngiky rss