Αιτήσεις ΚΑ2 - Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Τα 10 βήματα για την κατάθεση μιας αίτησης για τη Βασική Δράση 2 στο Erasmus+

Βήμα 1. Ενημέρωση

Το πρώτο βήμα είναι να ενημερωθείτε για τη δομή και το περιεχόμενο της Βασικής Δράσης 2 - Στρατηγικές Συμπράξεις στους Τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μελετώντας τον Οδηγό του Προγράμματος (Erasmus+ Guide) για το έτος στο οποίο σκοπεύετε να υποβάλετε αίτηση. Επιπρόσθετα, το ΙΚΥ διοργανώνει Ημερίδες ενημέρωσης οι οποίες είναι ανοικτές σε όποιον ενδιαφέρεται να υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο αυτής της δράσης και ανακοινώνονται στις Εκδηλώσεις της ιστοσελίδας και στη σελίδα μας στο Facebook. Σχετική ενημέρωση αποστέλλεται και εάν κάποιος εγγραφεί στο Newsletter μας.

Βήμα 2. Επιλεξιμότητα

Ανώτατη Εκπαίδευση:
Σημειώνεται ότι όλα τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης από Χώρες του Προγράμματος που υποβάλλουν αίτηση είτε ως συντονιστές είτε ως εταίροι σε μία Στρατηγική Σύμπραξη, πρέπει να είναι κάτοχοι έγκυρου Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus (Erasmus Charter).


Σχολική Εκπαίδευση:
Για τις Σχολικές Συμπράξεις οποιοσδήποτε οργανισμός δραστηριοποιείται στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης μπορεί να συμμετάσχει σε Στρατηγική Σύμπραξη. Αυτός ο οργανισμός πρέπει να είναι νομική οντότητα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.


Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων:
Μία σύμπραξη ανταλλαγών μεταξύ σχολείων μπορεί να αποτελείται από δύο έως και έξι εταίρους. Δείτε εδώ τα ελληνικά σχολεία που είναι επιλέξιμα για αυτή την κατηγορία Στρατηγικής Σύμπραξης.


Συμπράξεις στους τομείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων:
Για τις Στρατηγικές Συμπράξεις στους τομείς της ΕΕΚ και της εκπαίδευσης Ενηλίκων, επιλέξιμοι είναι όλοι οι φορείς είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα.


Τόσο στην κατηγορία της Καινοτομίας όσο και στην κατηγορία της Ανταλλαγής καλών πρακτικών για να είναι επιλέξιμη η σύμπραξη θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 φορείς από 3 διαφορετικές χώρες του Προγράμματος.

 

 

Βήμα 3. Προθεσμίες

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ελέγχουν τις προθεσμίες για τις δραστηριότητες που τους ενδιαφέρει να συμμετάσχουν. Οι προθεσμίες όσον αφορά τις αποκεντρωμένες δράσεις, στο πλαίσιο των οποίων οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Εθνικές Μονάδες, είναι διαθέσιμες εδώ, ενώ για τις κεντρικές δράσεις, όπου οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείτε εδώ.


Για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2018, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τη Δράση ΚΑ2 είναι η 21η Μαρτίου 2018, 12.00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών (13.00 ώρα Ελλάδος).

Βήμα 4. Εγγραφή στο EU Login

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει το Σύστημα Διαπίστευσης – EU Login (πρώην ECAS) στο οποίο εγγράφονται όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε ειδικές σελίδες και ηλεκτρονικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο του Erasmus+ ο λογαριασμός EU Login απαιτείται για την εγγραφή οργανισμού στην Πύλη Συμμετεχόντων και τη λήψη κωδικού PIC (Βήμα 5). Για τη δημιουργία λογαριασμού EU Login χρειάζεται μια ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ένας κωδικός πρόσβασης (password) που ορίζεται από τον χρήστη.

Δείτε αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία λογαριασμού EU Login.

Σημείωση: Εάν έχετε ήδη λογαριασμό ECAS από συμμετοχή σας σε προηγούμενο κύκλο υποβολής αιτήσεων, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα.

Βήμα 5. Λήψη κωδικού PIC

Όλοι οι φορείς που σκοπεύουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ θα πρέπει να εγγραφούν και να παρέχουν τα βασικά τους νομικά και οικονομικά στοιχεία στην Ενιαία Υπηρεσία Εγγραφής URF (Unique Registration Facility) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δείτε αναλυτικές οδηγίες εδώ.  Η Εγγραφή στη Δικτυακή πλατφόρμα έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση ενός 9-ψήφιου μοναδικού Κωδικού Ταυτοποίησης (PIC).

Σημείωση: Εάν έχετε ήδη κωδικό PIC από συμμετοχή σας σε προηγούμενο κύκλο υποβολής αιτήσεων, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα. Ο ίδιος κωδικός PIC πρέπει να χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή του οργανισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Ως εκ τούτου, πολλαπλές εγγραφές του ίδιου φορέα πρέπει να αποφεύγονται.

Εάν δεν είστε βέβαιοι αν ο οργανισμός σας έχει εγγραφεί και λάβει PIC στο παρελθόν έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε τον οργανισμό στην Πύλη Συμμετεχόντων.

Αναφορικά με τη διαχείριση των δεδομένων που καταχωρούνται στη Βάση URF, καλείστε να μελετήσετε και να συναινέσετε με τη δήλωση για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής στο πλαίσιο της επικύρωσης των νομικών οντοτήτων και των τραπεζικών λογαριασμών.

Βήμα 6. Αιτήσεις

Παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή, σύνταξη και υποβολή του σωστού εντύπου αίτησης ανάλογα με τον τομέα (σχολική εκπαίδευση, ανώτατη εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, εκπαίδευση ενηλίκων) στον οποίο θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες της Σύμπραξης.

Οι αιτήσεις eForms για τις Στρατηγικές Συμπράξεις για όλους τους τομείς θα είναι σε μορφή PDF (εκτός από τις αιτήσεις για Συμπράξεις Ανταλλαγών μεταξύ σχολείων, οι οποίες θα είναι σε μορφή WEB).

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές τεχνικές οδηγίες συμπλήρωσης των αιτήσεων (Eforms - PDF) εδώ.

Δείτε τη Συμπληρωματική Ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας/ ΙΚΥ για αναλυτικές οδηγίες.

Βήμα 7. Συγγραφή της αίτησης

Διαβάστε τη Συμπληρωματική Ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας/ ΙΚΥ για αναλυτικές οδηγίες.

Όσον αφορά τις Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης μπορείτε να συμβουλευτείτε αυτό τον οδηγό καθώς και τη σχετική παρουσίαση της Εθνικής Μονάδας .

Κατά τη διαδικασία της συγγραφής της αίτησης, συνιστάται όπως μελετήσετε τον Οδηγό για τους Αξιολογητές.

Ενημέρωση μπορείτε να λάβετε και στις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί το ΙΚΥ σε όλη την Ελλάδα και τις οποίες μπορείτε να βρίσκετε εδώ.

Για την υποστήριξη των ταξιδιωτικών δαπανών στο Πρόγραμμα Erasmus+, ο υπολογισμός της απόστασης πρέπει να γίνεται χρησιμοποιώντας το εργαλείο Distance Calculator (Μετρητής Απόστασης). Σχετικά με τον Μετρητή Απόστασης (Distance Calculator) διευκρινίζεται ότι η απόσταση, όπως προβλέπεται στο έγγραφο  «Erasmus+ Technical guidelines for completing application e-forms», υπολογίζεται από το σημείο εκκίνησης έως τον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας χωρίς την προσθήκη των ενδεχόμενων ενδιάμεσων σταθμών κάθε διαδρομής. Η εξαίρεση στον κανόνα είναι μόνο όταν το σημείο αναχώρησης είναι αεροδρόμιο που βρίσκεται πιο μακριά από τον τόπο του οργανισμού αποστολής, (π.χ. αν ταξιδεύετε από την Πάτρα στο Παρίσι, τότε υπολογίζετε στον μετρητή απόστασης την διαδρομή Αθήνα-Παρίσι, καθώς λαμβάνεται υπόψη η απόσταση μεταξύ του αεροδρομίου και του τόπου προορισμού).

Η απόσταση μιας μετακίνησης απλής μετάβασης πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό του ποσού της κοινοτικής επιχορήγησης ΕΕ που θα χορηγηθεί ως ενίσχυση για το ταξίδι μετ' επιστροφής.

Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην κατάρτιση του προϋπολογισμού βάσει των επιλέξιμων κατηγοριών δαπάνης. Να συμβουλεύεστε συνεχώς τον Οδηγό του Προγράμματος καθώς και την Εθνική Μονάδα, η οποία θα σας καθοδηγήσει για τη σύνταξη ενός σωστού για το σχέδιο σας προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψιν τις ακόλουθες παραμέτρους:

  • Συμφωνία προτεινόμενων δραστηριοτήτων (activities) και προϋπολογισμού αυτών.
  • Όσο το δυνατόν ισόρροπη κατανομή του προϋπολογισμού μεταξύ των εταίρων, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το βαθμό εμπλοκής τους στο σχέδιο στρατηγικής σύμπραξης.
  • Ικανοποίηση της αρχής value for money.
  • Καταγραφή στοιχείων κόστους που εμπίπτουν στις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών της Δράσης και  είναι εντός των οικονομικών ορίων (ceilings), όπου αυτά ορίζονται για την κάθε κατηγορία δαπάνης.

Με την ολοκλήρωση της συγγραφής της αίτησης, συνιστάται ιδιαίτερα όπως μελετήσετε την ενότητα L. Checklist της αίτησης, ώστε να βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τα κριτήρια που απαριθμούνται στην εν λόγω ενότητα.

Βήμα 8. Υποβολή της αίτησης

Πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να ελέγξετε αν είναι έγκυρη, κάνοντας κλικ στο κουμπί VALIDATE. Εν συνεχεία, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όλα τα αναγκαία έγγραφα που αναφέρονται παρακάτω επισυνάπτονται στην αίτηση.

Υπεύθυνη Δήλωση: Αυτό το έντυπο αποτελεί μέρος της αίτησης. Πρόκειται για ένα δισέλιδο το οποίο εκτυπώνεται ξεχωριστά από την υπόλοιπη αίτηση, όταν ολοκληρωθεί η συμπλήρωσή της. Αυτό το έντυπο πρέπει να εκτυπωθεί, υπογραφεί από το νόμιμο εκπρόσωπο του οργανισμού/ιδρύματος, να σφραγιστεί, να σαρωθεί και να προστεθεί ως συνημμένο αρχείο στην αίτηση.

Έντυπα Εξουσιοδότησης. Τα έγγραφα εξουσιοδότησης προς τον οργανισμό Συντονιστή πρέπει να επισυναφθούν από κάθε οργανισμό Εταίρο και να είναι υπογεγραμμένα αρμοδίως από το νόμιμο εκπρόσωπο του κάθε συμμετέχοντος οργανισμού Εταίρου.

Χρονοδιάγραμμα εργασιών. Το χρονοδιάγραμμα εργασιών αφορά στον προγραμματισμό των πακέτων εργασίας και των επιμέρους ενεργειών που τα στοιχειοθετούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προτεινόμενου σχεδίου. Το χρονοδιάγραμμα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους εταίρους και να υποβληθεί από τον αιτούντα-συντονιστή οργανισμό

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Αν οι αιτούντες φορείς αντιμετωπίσουν προβλήματα κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους, έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην Ελληνική Εθνική Μονάδα, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αποκλειστικά σε διάστημα 2 ωρών από την εκπνοή της επίσημης προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. Το μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα πρέπει να περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση καθώς και τυχόν αρχεία που πρέπει να επισυναφθούν. Θα πρέπει επίσης να επισυναφθεί στο μήνυμα, η ειδοποίηση (snapshot) που εμφανίστηκε στην ενότητα «Περίληψη Υποβολής» με την πληροφορία ότι η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ήταν αδύνατη. Η Εθνική Μονάδα θα εξετάσει τα στοιχεία και θα ενημερώσει τους αιτούντες φορείς για τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθηθούν στη συνέχεια.

Βήμα 9. Αξιολόγηση της αίτησης

Μετά την υποβολή τους, οι αιτήσεις υπόκεινται σε έλεγχο με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας που πρέπει να πληρούν ανάλογα με το είδος της δράσης στο πλαίσιο της οποίας υποβάλλονται. Προκειμένου να είναι επιλέξιμη, κάθε αίτηση οφείλει να πληροί το σύνολο των προβλεπόμενων κριτηρίων επιλεξιμότητας, όπως αυτά ορίζονται ανά δράση στην ενότητα B του Οδηγού του Προγράμματος.

Οι αιτήσεις υπόκεινται σε ποιοτική αξιολόγηση και στην συνέχεια κατατάσσονται βάσει της βαθμολογίας τους σε φθίνουσα σειρά κατάταξης. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ενημερωθείτε από τον Οδηγό προς τους Αξιολογητές.

Βήμα 10. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα για όλες τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, δημοσιεύονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Επιπλέον, όλοι οι αιτούντες ενημερώνονται γραπτώς σχετικά με τα αποτελέσματα που αφορούν κάθε αίτηση που υπέβαλαν.

Όλοι οι δικαιούχοι φορείς καλούνται σε τεχνική ημερίδα που διοργανώνεται από το ΙΚΥ (Project Management Meeting), μετά την έγκριση της αίτησής τους και κατά τη φάση υπογραφής σύμβασης με την Εθνική Μονάδα.

 iky-facebooktwitter icongplusnk.jpgiky-youtubelinkediniky.pnginstagram-iky.pngiky rss