Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αποτελέσματα Erasmus+ 2014

  • μέγεθος γραμματοσειράς Up μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς Down αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς

Αποτελέσματα Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ1/ Εγκεκριμένα Σχέδια & Επιλαχόντα Σχέδια

Αποτελέσματα Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ2/ Εγκεκριμένα Σχέδια & Επιλαχόντα Σχέδια


Αποτελέσματα Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ2 / Εγκεκριμένα Σχέδια (Συμπράξεις αποκλειστικά μεταξύ σχολείων)

Αποτελέσματα Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ2/ Ελληνικά Σχολεία που έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση ως εταίροι σε Στρατηγικές Συμπράξεις


Αποτελέσματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΚΑ1 / Εγκεκριμένα Σχέδια & Επιλαχόντα Σχέδια

Αποτελέσματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΚΑ2  / Εγκεκριμένα Σχέδια & Επιλαχόντα Σχέδια


Αποτελέσματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΚΑ1 / Εγκεκριμένα Σχέδια & Επιλαχόντα Σχέδια

Αποτελέσματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων KA2 / Εγκεκριμένα Σχέδια & Επιλαχόντα Σχέδια


Αποτελέσματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ΚΑ1 /  Εγκεκριμένα Σχέδια

Αποτελέσματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ΚΑ2 / Εγκεκριμένα Σχέδια & Επιλαχόντα Σχέδια