Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αποτελέσματα Erasmus+ 2021

  • μέγεθος γραμματοσειράς Up μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς Down αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΕΚ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2021

Δείτε στους παρακάτω πίνακες τα αποτελέσματα που αφορούν στις εγκεκριμένες αιτήσεις Διαπίστευσης, καθώς και τις απορριφθείσες/μη επιλέξιμες αιτήσεις  για τους τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων για το 2021. Όλοι οι φορείς θα ενημερωθούν τόσο ηλεκτρονικά όσο και με ταχυδρομική επιστολή για τα αποτελέσματα.

 

Αποτελέσματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ΚΑ131-2021
Εγκεκριμένα Σχέδια

separatosr.png

Αποτελέσματα Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ1-2021

separatosr.png

Αποτελέσματα Τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΚΑ1- 2021

separatosr.png

Αποτελέσματα Τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΚΑ1-2021

separatosr.png

 

 

#IKY #Erasmusplus