Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προθεσμίες Υποβολής Προτάσεων Erasmus+ για Αποκεντρωμένες Δράσεις

  • μέγεθος γραμματοσειράς Up μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς Down αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς

Key Action 1-Βασική Δράση ΚΑ1

Κινητικότητα ατόμων στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης

5 Φεβρουαρίου 2020

ΙΚΥ

Κινητικότητα ατόμων στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης

5 Φεβρουαρίου 2020

ΙΚΥ

Κινητικότητα ατόμων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

5 Φεβρουαρίου 2020

ΙΚΥ

Κινητικότητα ατόμων στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων

5 Φεβρουαρίου 2020

ΙΚΥ

Κινητικότητα ατόμων στον τομέα της νεολαίας

5 Φεβρουαρίου 2020

30 Απριλίου 2020

1 Οκτωβρίου 2020

ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Key Action 2-Βασική Δράση ΚΑ2

Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης

24 Μαρτίου 2020

ΙΚΥ

Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης

24 Μαρτίου 2020

ΙΚΥ

Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

24 Μαρτίου 2020

ΙΚΥ

Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων

24 Μαρτίου 2020

ΙΚΥ

Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας

5 Φεβρουαρίου 2020

30 Απριλίου 2020

1 Οκτωβρίου 2020

ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Key Action 3-Βασική Δράση ΚΑ3

Σχέδια για το διάλογο για τη νεολαία

5 Φεβρουαρίου 2020

30 Απριλίου 2020

1 Οκτωβρίου 2020

ΙΝΕΔΙΒΙΜ