"Σύνδεση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με τον κόσμο της εργασίας”, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, (Μαδρίτη, Ισπανία 26-27/10/2015)

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+, ανακοινώνει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για συμμετέχοντες σε σεμινάριο εξεύρεσης εταίρων που οργανώνεται μέσω ενός άτυπου «forum» συνεργασίας των Εθνικών Μονάδων Erasmus+ στις μεσογειακές και στις κεντρικές χώρες. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη από την Ισπανική Εθνική Μονάδα (SEPIE) για το πρόγραμμα Erasmus+ στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής: 26 - 27 Οκτωβρίου 2015, Μαδρίτη, Ισπανία

Αριθμός διαθέσιμων θέσεων: 4

Εκτιμώμενο κόστος ταξιδίου: Έως 500 ευρώ (Το ΙΚΥ αναλαμβάνει να καλύψει τα έξοδα ταξιδίου στους συμμετέχοντες σε ποσοστό 95%, ενώ σε ποσοστό 5% οι δαπάνες ταξιδίου θα καλυφθούν από ιδίους πόρους των συμμετεχόντων.)

Τομέας ενδιαφέροντος: Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων στο ΙΚΥ: 7 Σεπτεμβρίου 2015

 

 iky-facebooktwitter icongplusnk.jpgiky-youtubelinkediniky.pnginstagram-iky.pngiky rss