Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ανακοίνωση: Πρόσκληση Υποβολής αιτήσεων Erasmus+ 2020

  • μέγεθος γραμματοσειράς Up μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς Down αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς

Ανακοίνωση της Εθνικής Μονάδας: H Πρόσκληση Υποβολής αιτήσεων Erasmus+ 2020 για τους Τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Αυτές οι ανακοινώσεις λειτουργούν ως Εθνικές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραμμα Erasmus+ για τους Τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

Επίσης, μπορείτε να βρείτε και αναλυτικές οδηγίες για τις αιτήσεις ΚΑ1 και τις αιτήσεις KA2 βήμα- βήμα για τους Τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης όσον αφορά στις Δράσεις του Erasmus+ που διαχειρίζεται το ΙΚΥ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Οδηγό του Erasmus+ για το 2020. Σας υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη Βασική Δράση 1/ ΚΑ1 για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης είναι η 5η Φεβρουαρίου 2020, ενώ για τη Βασική Δράση 2/ ΚΑ2- Στρατηγικές Συμπράξεις στους Τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 23 Απριλίου 2020, 12 ώρα Βρυξελλών. Σημειώνεται ότι στη Βασική Δράση 2 θα είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων χωρίς την προσάρτηση των εξουσιοδοτήσεων (mandates) που απαιτούν υπογραφές των συνδικαιούχων. Ωστόσο, για τα σχέδια που θα επιλεγούν για επιχορήγηση, τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να αποσταλούν στις Εθνικές Μονάδες πριν από την υπογραφή της Σύμβασης Επιχορήγησης.

- - -

Apply Now 01 5 Ανακοίνωση: Σχολική Εκπαίδευση

 

Apply Now 01 5Ανακοίνωση: Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

 

Apply Now 01 5Ανακοίνωση: Ανώτατη Εκπαίδευση

 

Apply Now 01 5Ανακοίνωση: Εκπαίδευση Ενηλίκων

- - -