Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Σεμινάριο Εξεύρεσης Εταίρων, 8-10/11/2017, Κύπρος

  • μέγεθος γραμματοσειράς Up μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς Down αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς

Quality Applications KA2 in VET and Adult Education

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ανακοινώνει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης συμμετοχής σε Σεμινάριο Εξεύρεσης Εταίρων στο πλαίσιο των Διεθνικών Δραστηριοτήτων Συνεργασίας.

Οι Διεθνικές Δραστηριότητες Συνεργασίας διοργανώνονται από τις Εθνικές Μονάδες των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ και στόχος τους είναι η βελτίωση της ποιότητας στη συνολική εφαρμογή του προγράμματος συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην αύξηση του αντίκτυπου του προγράμματος σε συστημικό επίπεδο. Παρέχουν ένα βήμα για διάλογο πάνω σε θέματα ευρωπαϊκών και εθνικών προτεραιοτήτων που αποτελούν κοινό τόπο ενδιαφέροντος, συνεισφέροντας στην ανταλλαγή ιδεών, ορθών πρακτικών καθώς και στην προώθηση της ποιότητας της εκπαίδευσης και των συστημάτων κατάρτισης των συμμετεχουσών χωρών.

Η Εθνική Μονάδα της Κύπρου για το πρόγραμμα Erasmus+ “Ίδρυμα διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης - ΙΔΕΠ” διοργανώνει το ανωτέρω Σεμινάριο Εξεύρεσης Εταίρων το χρονικό διάστημα 8-10/11/2017, στη Λάρνακα.

Το σεμινάριο είναι ανοιχτό σε φορείς από τους τομείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και έχει σκοπό να παρέχει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να δικτυωθούν, να συζητήσουν πρακτικές του τομέα τους και να δημιουργήσουν ποιοτικές συνεργασίες που στο μέλλον θα αποτελέσουν την βάση για μια Στρατηγική Σύμπραξη.

Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στην επισυναπτόμενη πρόσκληση «TCA Cyprus Call».