Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Erasmus+

  • μέγεθος γραμματοσειράς Up μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς Down αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς

EU_flag-Erasmus_vect_POS.jpg                

separator.png

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ). Το πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε 3 βασικές Δράσεις (Key Actions) για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία οι οποίες είναι:

  1. Βασική Δράση 1 (KA1/ΒΔ1): Κινητικότητα των ατόμων
  2. Βασική Δράση 2 (ΚΑ2/ΒΔ2): Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών
  3. Βασική Δράση 3 (KA3/ΒΔ3): Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής

 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+.

Δείτε τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για το 2022

Ο Οδηγός για Αιτούντες για το 2022 είναι διαθέσιμος στα Αγγλικά και στα Ελληνικά.

Για να υποβάλει αίτηση ένας οργανισμός, θα πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα τα οποία εξηγούνται αναλυτικά για τη Βασική Δράση 1 εδώ και για τη Βασική Δράση 2 εδώ.

Είναι σημαντικό να διαβάσετε την Ανακοίνωση της Εθνική Μονάδαςγια περισσότερες λεπτομέρειες, πριν προχωρήσετε στην υποβολή της αίτησης σας.

 

 resultImagrenk1201752s.jpg

separator.png

resultImagrenk1201752.jpg

 

 

Ανακοινώσεις Erasmus+
Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ ΙΚΥ αναρτά συμπληρωματική ανακοίνωση για την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Erasmus+ στους τομείς: Σχολική Εκπαίδευση, Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση ...
Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ ΙΚΥ αναρτά συμπληρωματική ανακοίνωση για την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Erasmus+ στους τομείς: Σχολική ...
Ανακοινώσεις Erasmus+
Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΚΥ για τους τομείς Εκπαίδευση και Κατάρτιση διοργάνωσε την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 διαδικτυακή εκδήλωση για την απονομή του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καινοτόμου Διδασκαλίας ...
Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΚΥ για τους τομείς Εκπαίδευση και Κατάρτιση διοργάνωσε την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 διαδικτυακή εκδήλωση για την απονομή ...
Ανακοινώσεις Erasmus+
Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΚΥ για τους τομείς Εκπαίδευση και Κατάρτιση διοργάνωσε την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 διαδικτυακή εκδήλωση για την απονομή του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καινοτόμου Διδασκαλίας ...
Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΚΥ για τους τομείς Εκπαίδευση και Κατάρτιση διοργάνωσε την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 διαδικτυακή εκδήλωση για την απονομή ...
Εκδηλώσεις Erasmus+
Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΚΥ για τους τομείς Εκπαίδευση και Κατάρτιση διοργάνωσε τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης με θέμα Accreditation.Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ...
Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΚΥ για τους τομείς Εκπαίδευση και Κατάρτιση διοργάνωσε τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης με ...
  

 

cchbntgujh_bhjjgfy.jpg