Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013

  • μέγεθος γραμματοσειράς Up μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς Down αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς

LogΕΠΕΕΔΒΜ-2012.jpg

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013

ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
(ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ή ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)
Ή ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ(ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ)
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

 

Το ΙΚΥ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ (2007-2013) υλοποιεί την Πράξη "Πρόγραμμα χορήγησης Υποτροφιών ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης", - Οριζόντια Πράξη.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους και υλοποιείται από το ΙΚΥ.
   
 
  •     Αίτηση Υποψηφίου
 
   
2. Πίνακες Γνωστικών Πεδίων  
 
 
3. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Αξιολογητών  
 
 

4. Αποτελέσματα Εξατομικευμένης Αξιολόγησης

 
   
   
 
 
 
 

    Προσωρινοί Πίνακες Επιλεγέντων και Επιλαχόντων

 
 
 
 
 

    Οριστικοί Πίνακες Επιλεγέντων

 
   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Την τελευταία προκηρυγμένη θέση της επιστημονικής περιοχής "Θετικές Επιστήμες" για μεταπτυχιακές σπουδές α κύκλου στο εξωτερικό, κατόπιν κληρώσεως, κατέλαβε ο κ. Γρόσδος-Κουτσουμπέλιας Αλέξανδρος. Ν. Ιωνία 26-03-2013