ESPA

Φυλλάδια

10Το ΙΚΥ συμμετείχε ενεργά στον εορτασμό των 25 χρόνων του Προγράμματος Erasmus στη Θεσσαλονίκη, σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το Δήμο Θεσσαλονίκης. Το πρωί της 5ης Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις του ΙΕΚ Ξυνή, ο Yπεύθυνος Επικοινωνίας του Προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση» Δημήτρης Μαραγκός, παρουσίασε το παιχνίδι «Erasmus Book», σε μαθητές και φοιτητές της πόλης, ενώ το απόγευμα, στο Mediterranean College, η Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης και Εντατικών Προγραμμάτων Erasmus Ελίνα Μαυρογιώργου, , πραγματοποίησε παρουσίαση σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus στην Ελλάδα. Η εκδήλωση, την οποία χαιρέτισε η Αντιδήμαρχος Μαρία Πασχαλίδου, στέφθηκε με επιτυχία καθώς συμμετείχαν πολλοί φοιτητές τόσο Έλληνες όσο και εισερχόμενοι ξένοι φοιτητές Erasmus οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν τις  εμπειρίες τους από το Πρόγραμμα Erasmus.

Διαβάστε εδώ την έκδοση για τα 25 χρόνια Erasmus...

Untitled-1Σε εξήντα ένα χρόνια ζωής και δράσης, 43 διαφορετικά προγράμματα υποτροφιών, αποδοτικές συνεργασίες και χιλιάδες ωφελούμενους ετησίως, συνοψίζεται η πορεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών από το 1951 μέχρι σήμερα, διαδρομή που συνεχίζεται δυναμικά κάτω από τις τρέχουσες αντίξοες συνθήκες.

Διαβάστε Περισσότερα εδώ...

22Η Δρ. Ειρήνη Ντρούτσα, Συντονίστρια του Leonardo Da Vinci αναφέρεται στις τελευταίες σημαντικές εξελίξεις στον τομέα του ECVET που απεικονίζουν τη νομική και θεσμική κατοχύρωση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων εστιάζοντας στην αλλαγή προσανατολισμού από το περιεχόμενο στην παραγωγή συμπερασμάτων.
Σε αρθρογραφία της  στην περιοδική έκδοση του ECVET MAG η κα Ντρούτσα επισημαίνει χαρακτηριστικά «Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του ECVET ανακύπτει  ως κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής πολιτικής για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση  με στόχο να εξασφαλιστεί  κάθετη και οριζόντια μαθησιακή κινητικότητα, ανοίγοντας μαθησιακά μονοπάτια καθώς και να ευθυγραμμιστεί με ένα συνεκτικό τρόπο, η αρχική επαγγελματική κατάρτιση με τα συνεχή υπο-συστήματα της Επαγγελματικής Κατάρτισης. Με το ελληνικό σύστημα ECVET υπό επεξεργασία, ο στόχος αυτού του «έργου» είναι να αναλύσει και να προβάλει τη σχέση μεταξύ του ECVET και των εθνικών συστημάτων και πρωτοβουλιών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε συνάρτηση με την αξιολόγηση, την επικύρωση και την πιστοποίηση των διαδικασιών…»

Διαβάστε Περισσότερα...

Το Πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση» είναι το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο αποσκοπεί στο να συμβάλλει μέσω της δια βίου μάθησης στην ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μιας κοινωνίας προηγμένης γνώσης, με αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Ειδικότερα, στοχεύει στην ενίσχυση των ανταλλαγών, της συνεργασίας και της κινητικότητας μεταξύ των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων και συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης εντός της ΕΕ ώστε να αποτελέσουν παγκόσμιο σημείο ποιοτικής αναφοράς. Το πρόγραμμα θεσπίστηκε με την υπ’ αρ. 1720/2006/ΕΚ Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την περίοδο από 1/1/2007 έως 31/12/2013. Με την υπ’ αρ. 82023/ΙΑ/ΦΕΚ 1282/2-7-2008 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίστηκε ως Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Διαβάστε παρακάτω:

 

images122  Εθνική Πρόσκληση Grundtvig  

images122  Εθνική Πρόσκληση Leonardo Da Vinci  

images122  Εθνική Πρόσκληση Erasmus 

images122  Εθνική Πρόσκληση Comenius 

images122  Εθνική Πρόσκληση για τις Επισκέψεις Μελέτης

patraΑντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "Νεολαία σε Κίνηση", σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πραγματοποίησε  ένα διήμερο εκδηλώσεων στην Πάτρα στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2012. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών συμμετείχε στην δράση  "Νεολαία σε Κίνηση" με εκπρόσωπό του, ο οποίος ενημέρωσε το πολυπληθές κοινό για τις ευκαιρίες που δίνονται μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig). Τόπος διεξαγωγής ήταν η κεντρική Πλατεία Πάτρας του Γεωργίου Α’ όπου βρίσκεται και το Δημοτικό Θέατρο.

Δείτε εδώ φωτογραφικά στιγμιότυπα...

15Με την ευκαιρία του Ευρωπαϊκού έτους 2012 για την «Ενεργό Γήρανση και Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών», το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών διοργάνωσε θεματικό σεμινάριο με τίτλο  «Ενισχύοντας το διάλογο μεταξύ των γενεών-Η συμβολή του προγράμματος Δια βίου Μάθηση». Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σχέδια που εξελίσσονται ή ολοκληρώθηκαν στη βάση της ανωτέρω θεματικής με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο των τομεακών Προγραμμάτων Comenius και Grundtvig.

Διαβάστε Περισσότερα...

13Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών υποστηρίζοντας το έργο που προσφέρουν οι φορείς που εμπλέκονται καθημερινά με την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και κινητικής αναπηρίας, έδωσε το βήμα στους φορείς αυτούς, να παρουσιάσουν τα σχέδια που υλοποίησαν στο πλαίσιο του τομεακού Προγράμματος Leonardo Da Vinci, αλλά και να αναπτύξουν, ως οι πλέον αρμόδιοι, τις δυσκολίες πρόσβασης αυτών των ατόμων στην αγορά εργασίας.

Διαβάστε Περισσότερα...

Διαβάστε εδώ την έκδοση του Θεματικού Σεμιναρίου...

453654Με αναλυτικές εισηγήσεις και εργαστήρια/workshops για την επεξήγηση των κανόνων και αρχών που διέπουν την ορθή συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων για τις δράσεις Κινητικότητα, Εταιρικές Σχέσεις και Μεταφορά Καινοτομίας στο πλαίσιο του τομεακού προγράμματος Leonardo da Vinci, το ΙΚΥ ως Εθνική Μονάδα του Προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση» διοργάνωσε ενημερωτικές ημερίδες στην Αθήνα και το Βόλο στις 12 και 14 Δεκεμβρίου αντίστοιχα.  Στις ημερίδες συμμετείχαν εκπροσώποι φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της αγοράς εργασίας.

                                     ioan          myt          koz

Με στόχο την προώθηση της ενημέρωσης για τις δράσεις του τομεακού προγράμματος Comenius και την ενίσχυση της συμμετοχής από εκπαιδευτικούς και σχολεία που εμπίπτουν στην ομάδα στόχο του Προγράμματος Comenius, το ΙΚΥ ως Εθνική Μονάδα του Προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση», πραγματοποίησε ημερίδες στα Ιωάννινα, τη Μυτιλήνη και την Κοζάνη, στις 21 Ιανουαρίου 2013, 17 και 10 Δεκεμβρίου 2012 αντίστοιχα. 

21Ο Πρόεδρος του ΙΚΥ  επισημαίνει την ανάγκη διεύρυνσης της αποστολής του Ιδρύματος και χαρακτηρίζει τις υποτροφίες του ΙΚΥ ως μια πολύ αποδοτική επένδυση με όφελος επιστημονικό και κοινωνικό, ενισχύοντας τόσο την εξωστρέφεια όσο και τη διεθνή φήμη της χώρας. Μεταξύ άλλων τόνισε: «Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης δεν μπορεί παρά να στηρίζεται σε παραγωγικές επενδύσεις πρώτιστη μεταξύ των οποίων είναι αυτή σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Η Ελλάδα επείγεται να επενδύσει στην παιδεία, την εκπαίδευση, την έρευνα, την κατάρτιση και την επιμόρφωση προκειμένου συντεταγμένα και δίχως να χαθεί η κοινωνική συνοχή να βαδίσει προς αυτό που ονομάζεται ‘οικονομία της καινοτομίας’ και ‘παραγωγική ανάταξη’».

Διαβάστε Περισσότερα...

9Το ΙΚΥ ως Εθνική Μονάδα του Προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση» διοργάνωσε εκδήλωση με σκοπό την ενημέρωση για την πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2013, το νέο Πρόγραμμα 2014-2020 καθώς και την παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012. Επιπροσθέτως, συζητήθηκαν θέματα οικονομικής διαχείρισης, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης για όλες τις δράσεις κινητικότητας του προγράμματος Erasmus καθώς και δόθηκαν οδηγίες με σκοπό την ενημέρωση των γραφείων για τον σωστό τρόπο υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα ERASMUS 2013-2014.

Διαβάστε Περισσότερα...

8Κατά τη διάρκεια της ημερίδας δόθηκαν οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων ERASMUS 2013-2014 καθώς και οδηγίες διαχείρισης για την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού. Παρουσιάστηκε ο απολογισμός για τα EILCs 2012-2013 και δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες για την αίτηση ιδρυμάτων με σκοπό την απόκτηση του νέου Πανεπιστημιακού Χάρτη ERASMUS.

Διαβάστε Περισσότερα...

7Το ΙΚΥ ως  Εθνική Μονάδα του Προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση»  σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή (Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ.) διοργάνωσε ημερίδα με θέμα “Τα Κοινά Προγράμματα Σπουδών και η συμβολή τους στη διεθνοποίηση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης” στις 22 Φεβρουαρίου 2013, στο πλαίσιο της δράσης “National Teams of Bologna Experts 2011-2013” στο ξενοδοχείο Radisson Blue Park Hotel, στην Αθήνα. Την ημερίδα χαιρέτισε ο Πρόεδρος του ΙΚΥ Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής.

Διαβάστε Περισσότερα...

6Σε Συνάντηση Εργασίας μεταξύ των στελεχών των δύο Εθνικών Αντιπροσωπειών των Υπουργείων Παιδείας Ελλάδας και Κίνας με την παρουσία του Προέδρου του ΙΚΥ, Καθηγητή Νίκου Δεμερτζή υπεγράφη Μνημόνιο Εκπαιδευτικής  Συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών στο τομέα της Εκπαίδευσης.

Διαβάστε Περισσότερα...

5“Ως θεσμός που στηρίζει και προωθεί την αριστεία, το  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών δεν είναι απλώς ένας φορέας υποτροφιών, αποτελεί ζωτικό και αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που στηρίζει και προωθεί τη δημιουργικότητα και το καινοτόμο πνεύμα” επεσήμανε στην ομιλία του ο Πρόεδρος του ΙΚΥ, Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής.

Διαβάστε Περισσότερα...

 iky-facebooktwitter icongplusnk.jpgiky-youtubelinkediniky.pnginstagram-iky.pngiky rss