Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Υπεγράφη Μνημόνιο Εκπαιδευτικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, 26 Νοεμβρίου 2012, Μαρούσι