ESPA

Erasmus+: παροχή περισσότερων και καλύτερων ευκαιριών για τη στήριξη των μελλοντικών γενιών της Ευρώπης

Το πρώτο έτος εφαρμογής του, το Erasmus+, το μεγαλύτερο και καταλληλότερο πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, ανταποκρίνεται ήδη στις προσδοκίες.

Με προϋπολογισμό άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ το πρώτο έτος εφαρμογής του, το πρόγραμμα Erasmus+ έχει ήδη προσφέρει σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο άτομα την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε 18.000 χρηματοδοτούμενα σχέδια. Επίσης, έχουν δημιουργηθεί πιο ευέλικτες ευκαιρίες για συνεργασία σε όλους τους τομείς της Ευρώπης, καθώς βοηθούν τα συστήματα της Ευρώπης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό να δοκιμαστούν καινοτόμες πρακτικές και να συμβάλουν στη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό.

Το ΙΚΥ είναι Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το Πρόγραμμα στην Ελλάδα για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης.

Ο κ. Tibor Navracsics, επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, νεολαίας και αθλητισμού, δήλωσε: «Το πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος Erasmus+ στέφθηκε με πραγματική επιτυχία. Ο εντυπωσιακός αριθμός συμμετεχόντων αποδεικνύει ότι το πρόγραμμα συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης των νέων, βοηθώντας τους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και εμπειρίες και στηρίζοντας τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων της Ευρώπης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία. Θα εξακολουθήσουμε να ανταποκρινόμαστε στην απήχηση αυτή, ώστε να προσεγγίσουμε περισσότερα άτομα με διαφορετικά ενδιαφέροντα, διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετική κοινωνική προέλευση».

Τα αριθμητικά στοιχεία που δημοσιεύονται σήμερα καταδεικνύουν ότι το 2014 το πρόγραμμα Erasmus+ βοήθησε περισσότερα άτομα μέσω ενός ευρύτερου φάσματος δυνατοτήτων. Το πρώτο έτος εφαρμογής του το πρόγραμμα στήριξε 650.000 υποτροφίες κινητικότητας για σπουδαστές, ασκούμενους, εκπαιδευτικούς, εθελοντές και άλλους νέους και άνοιξε το δρόμο για τα πρώτα σπουδαστικά δάνεια για πλήρεις σπουδές επιπέδου μάστερ στο εξωτερικό. Για πρώτη φορά, το πρόγραμμα χρηματοδότησε επίσης σχέδια για την υποστήριξη πολιτικής, στα οποία συμμετέχουν δημόσιες αρχές και διεθνείς οργανισμοί, και ακόμα, χρηματοδότησε σχέδια στον τομέα του αθλητισμού.

Το ενισχυμένο πρόγραμμα Erasmus+ παρέχει επίσης μεγαλύτερη στήριξη στους δικαιούχους του. Αυτό φαίνεται στην καλύτερη αναγνώριση των σπουδών στο εξωτερικό όταν οι σπουδαστές επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους. Επιπλέον, η κινητικότητα εκπαιδευτικών και προσωπικού ενσωματώνεται καλύτερα στις στρατηγικές επαγγελματικής εξέλιξης που εφαρμόζουν τα ιδρύματα της χώρας καταγωγής τους.

Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ είναι πιο ανοικτό, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της ενεργού συμμετοχής στα κοινά και της ανεκτικότητας. Για να επιτευχθεί αυτό, χορηγήθηκε μεγαλύτερη χρηματοδοτική στήριξη από ποτέ στους συμμετέχοντες με λιγότερα οικονομικά μέσα ή ειδικές ανάγκες. Επιπλέον, το 2016 θα διατεθούν 13 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση σχεδίων για την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η κοινωνική ένταξη των μειονοτήτων και των μεταναστών και λοιπών μειονεκτουσών κοινωνικών ομάδων. Το πρόγραμμα ενίσχυσε επίσης πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης των νέων και τη διευκόλυνση της μετάβασής τους από την εκπαίδευση στην εργασία. Έτσι, σημειώθηκε αύξηση των ευκαιριών πρακτικής άσκησης και μαθητείας στο πλαίσιο του προγράμματος.

Η Ισπανία, η Γερμανία και η Γαλλία εξακολουθούν να είναι οι κυριότεροι προορισμοί για τους σπουδαστές. 

Η Επιτροπή δημοσιεύει επίσης, σε χωριστή έκθεση, τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την κινητικότητα των σπουδαστών και του προσωπικού για το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος (2013-2014) του προηγούμενου προγράμματος Erasmus για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο αποτελούσε μέρος του γενικού προγράμματος διά βίου μάθησης. Τα στοιχεία καταδεικνύουν συμμετοχή αριθμού-ρεκόρ σπουδαστών (272.000) και προσωπικού (57.000) σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η Ισπανία, η Γερμανία και η Γαλλία εξακολούθησαν να αποτελούν τους τρεις δημοφιλέστερους προορισμούς επιλογής των σπουδαστών του Erasmus για σπουδές ή κατάρτιση στο εξωτερικό, στο διάστημα 2013-2014.

Επιπλέον, μια νέα περιφερειακή μελέτη αντικτύπου για το Erasmus επιβεβαιώνει ότι, ενώ μια ανταλλαγή σπουδαστών στο πλαίσιο του Erasmus βελτιώνει σημαντικά τις πιθανότητες των νέων να εξασφαλίσουν διοικητικές θέσεις υψηλής ποιότητας, αυτό ισχύει ιδιαίτερα για σπουδαστές που προέρχονται από τη Νότια και Ανατολική Ευρώπη.

Στην Ελλάδα, το 2014 διατέθηκαν από το πρόγραμμα Erasmus+ 23,4 εκατομμύρια ευρώ δίνοντας την ευκαιρία σε σχεδόν 12.000 άτομα να σπουδάσουν, να εκπαιδευτούν ή να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο εξωτερικό. Παράλληλα, στο πλαίσιο των δράσεων συνεργασίας, χρηματοδοτήθηκαν 44 στρατηγικές συμπράξεις και 256 φορείς με 8,68 εκατομμύρια ευρώ.

Δείτε εδώ τα στατιστικά για την Ελλάδα.
Δείτε εδώ τα στατιστικά στοιχεία για όλες τις χώρες.

 iky-facebooktwitter icongplusnk.jpgiky-youtubelinkediniky.pnginstagram-iky.pngiky rss